กิจกรรมอ่านอัลกุรอาน “วันละหนึ่งญุซ” ณ ฮะรัมท่านหญิงมะอฺศูมะฮฺ(อ)เมืองกุม อิหร่าน

51

กิจกรรมอ่านอัลกุรอานวันละหนึ่งญุซ มีการจัดขึ้นทุกวันตลอดทั้งเดือนรอมฎอน ณ ฮะรัมท่านหญิงมะอฺศูมะฮฺ(อ) เมืองกุม สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน โดยมีพี่น้องประชาชนทั้งชายและหญิงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกุรอาน

อัลกุรอานเป็นชื่อคัมภีร์ของศาสนาอิสลาม อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงประทานอัลกุรอาน แด่ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) โดยผ่านญิบรออีล เพื่อให้ประกาศแก่มนุษย์ทั่วโลก

อัลกุรอาน ถูกประทานลงมายังท่านศาสดามุหัมมัด (ศ) เป็นระยะๆ ทั้งที่มักกะฮฺและมะดีนะฮฺ ตามเหตุการณ์ รวมเวลา 23 ปี คือ ตั้งแต่ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) อายุ 40 ปี ถึงอายุ 63 ปี

อัลกุรอาน คำตรัสของอัลลอฮฺ เป็นทางนำอันเที่ยงตรง ไม่มีความเท็จใดๆ ในอัลกุรอาน ไม่มีการแก้ไข ต่อเติม หรือ เปลี่ยนแปลง และไม่มีข้อความใดในอัลกุรอานที่ขัดแย้งกัน แต่จะมีข้อความ ที่อธิบายซึ่งกันและกัน

อัลกุรอาน เป็นภาษาอาหรับ แบ่งออกเป็น เรียก “ญุซ” มีทั้งหมด 30 ญุซ ถ้านับเป็นบท มี 114 บท บทในอัลกุรอาน เรียกว่า ซูเราะห์ แต่ละซูเราะห์ แบ่งออกเป็นโองการ เรียกว่า “อายะฮฺ”

มุสลิมทุกคนต้องอ่านอัลกุรอานให้ได้ และต้องอ่านเป็นประจำ รวมทั้งต้องศึกษา ให้เข้าใจความหมาย เพื่อที่จะได้เข้าใจพระบัญชาของอัลลอฮฺได้ถูกต้อง และเมื่อได้ยินเสียงอ่านอัลกุรอาน ทุกคนต้องเงียบ ตั้งใจฟังคำตรัสของอัลลอฮฺ เพื่อที่จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺเพิ่มขึ้น

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอ่านอัลกุรอานวันละหนึ่งญุซ