สรุปความหมาย ดุอาอฺประจำวันที่ 5 เดือนรอมฎอน

21

สรุปความหมาย ดุอาอฺประจำวันที่ 5 เดือนรอมฎอน

بسم الله الر حمن الر حيم
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی فِیهِ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِینَ
وَاجْعَلْنِی فِیهِ مِنْ عِبَادِکَ الصَّالِحِینَ الْقَانِتِینَ
وَاجْعَلْنِی فِیهِ مِنْ أَوْلِیائِکَ الْمُقَرَّبِینَ
بِرَأْفَتِکَ یا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ

ความหมาย โอ้ อัลลอฮ์ โปรดทำให้ข้าฯได้เป็นหนึ่งในหมู่ผู้ขออภัย โปรดทำให้ข้าฯได้เป็นกัลยาณชนผู้เคร่งครัดและเป็นหนึ่งในมวลมิตรที่ใกล้ชิดของพระองค์ ด้วยความเมตตาของพระองค์ โอ้พระผู้ทรงเป็นเลิศในหมู่ผู้เมตตาทั้งหลาย

คำอรรถาธิบายโดยสรุป

โอ้อัลลอฮ์ โปรดให้ข้าฯพระองค์ได้เป็นหนึ่งในหมู่ผู้ขออภัย
คนที่แสวงหาการขออภัย หมายถึง คนที่ใส่ใจในความผิดพลาดของตนเอง
คือ คนที่ปราศจากความหยิ่งทะนงและมีความตั้งใจที่จะปรับปรุงตัวเอง
คือ การไม่ดำรงอยู่ด้วยความละเลยและเพิกเฉย

โปรดให้ข้าฯพระองค์ได้เป็นกัลยาณชนผู้เคร่งครัด
ตำแหน่งของศอลีฮีน คือ ตำแหน่งอันสูงส่งที่บรรดาศาสดาพร่ำวิงวอนขอให้ได้ไปถึงยังตำแหน่งนี้
ผู้ทำนมาซทุกคนก็ต้องให้สลาม แด่กัลยาณชนผู้เคร่งครัดของพระองค์ในการนมาซทุกเวลา

โอ้อัลลอฮ์ โปรดทำให้ฉันเป็นหนึ่งในมวลมิตรผู้ใกล้ชิดของพระองค์ด้วยเถิด
การแสวงหาความใกล้ชิดไปยังพระผู้เป็นเจ้า คือ เป้าหมายหลักของมุสลิมทุกคน เพราะในการกระทำทั้งหมด ต้องทำการตั้งเจตนาคือความใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเป็นความสุขและความโปรดปรานเหนือความโปรดปรานอื่นใดทั้งมวล
ความใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้า คือ สถานที่ที่ไม่มีผู้ใดจะได้รับอนุญาตให้ไปถึงยังตำแหน่งนั้น มนุษย์ทุกคนต้องได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เสียก่อนด้วยกับการขออภัยโทษ และกับการประพฤติปฏิบัติอันดีงามเขาจึงกลายเป็นหนึ่งในบ่าวที่ศอและห์ นั่นจึงทำให้เขาสามารถเข้าสู่หนทางแห่งความใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้า