30บทเรียนชีวิตจากอัลกุรอาน (บทที่4)

54

30บทเรียนชีวิตจากอัลกุรอาน (บทที่4) การเชิญชวนของพระเจ้าไปสู่ความสงบสันติและการชี้นำ

وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى‏ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى‏ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ‏

และอัลลอฮฺทรงเรียกร้อง (สูเจ้า) ไปสู่สถานที่แห่งศานติ และทรงชี้นำทางผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ (มีความเหมาะสม) ยังทางที่เที่ยงธรรม

(อัลกุรอาน โองการที่ 25 บทยูนุส)

คำอธิบาย :

  1. คำว่า “ดารุสลาม” หมายถึงบ้านหรือสถานที่มีความสงบศานติ และมีความปลอดภัย สลาม เป็นนามหนึ่งของพระเจ้า และวัตถุประสงค์บ้านของพระองค์คือ สวรรค์ ดังนั้น สลามจึงเป็นหนึ่งในนามของสวรรค์ ซึ่งในที่นั้นจะไม่ความอิจฉาริษยา และความอคติในใจ ไม่มีการทะเลาะวิวาทแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น ไม่มีเผด็จการ ไม่มีการรบกวนกัน ไม่มีการกอบโกยผลประโยชน์ และไม่มีความเห็นแก่ตัวแต่อย่างใด แน่นอน ถ้าหากชีวิตบนโลกของเขาถูกย้อมด้วยสีสันแห่งเตาฮีด และวันแห่งการฟื้นคืนชีพ เขาก็จะได้รับดารุสลามอื่นอีก
  2. พระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกลทรงเมตตาและการุณย์ต่อบ่าวของพระองค์อย่างยิ่ง พระองค์ทรงเชิญชวนพวกเขาไปสู่สถานแห่งความศานติ และยังได้ชี้นำทางเขาไปสู่หนทางที่เที่ยงธรรม แต่อย่างไรก็ตามทุกคนคือผู้เลือกสรรแนวทางของตนเอง ซึ่งบุคคลใดก็ตามมีความเหมาะสมเขาก็จะได้รับทางนำจากพระองค์

บทเรียนจากโองการ :

  1. พระเจ้าทรงเชิญชวนทุกคนไปสู่สรวงสวรรค์ ดังนั้น ถ้าหากบุคคลใดไม่ไปที่นั่น ก็ถือว่าเป็นความผิดของเขาเองที่ละเลยโอกาสอันดีงาม
  2. จงมุ่งมั่นอยู่ในแนวทางที่เที่ยงธรรม เพื่อไปสู่สถานแห่งศานติ