สรุปความหมาย ดุอาอฺประจำวันที่ 4 เดือนรอมฎอน

48

สรุปความหมาย ดุอาอฺประจำวันที่ 4 เดือนรอมฎอน

اَللّـهُمَّ قَوِّنِى فِيهِ عَلَى اِقَامَةِ اَمْرِكَ وَاَذِقْنِى فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ وَاَوْزِعْنِى فِيهِ لاِدآءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ وَاحْفَظْنِى فِيهِ بِحِفْظِكَ وَسَتْرِكَ يَا اَبْصَرَ النَّاظِرِينَ

ความว่า : โอ้ อัลลอฮ์ โปรดประทานความเข้มแข็งแก่ข้า ฯ เพื่อการธำรงพระบัญชาของพระองค์ โปรดให้ข้า ฯ ได้ลิ้มรสความหวานชื่นแห่งการรำลึกถึงพระองค์ โปรดย้ำเตือนข้า ฯ ในการขอบคุณพระองค์ ด้วยเกียรติยศของพระองค์ โปรดคุ้มครองข้า ฯ ด้วยการคุ้มครองและการปกปิดของพระองค์ โอ้ พระผู้ทรงมองเห็นยิ่งกว่าผู้มองเห็นทั้งหลาย

คำอธิบายโดยสรุป:

โอ้อัลลอฮ์ โปรดประทานพลังและความเข้มแข็งให้กับข้าฯ เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติตามคำบัญชาของพระองค์ และนำไปสู่การปฏิบัติในสังคม เพราะถ้าปราศจากความช่วยเหลือจากพระองค์แล้ว ข้าฯจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

โอ้อัลลอฮ์ โปรดให้ข้าฯได้ลิ้มรสความหวานชื่นแห่งการรำลึกถึงพระองค์ เพื่อที่ข้าฯจะได้ปฏิบัติตามคำบัญชาของพระองค์ด้วยกับความรัก ซึ่งมิใช่ด้วยการถูกบังคับ หรือด้วยความเบื่อหน่ายและความเกียจคร้าน

โอ้อัลลอฮ์ โปรดให้ข้าฯได้ประสบความสำเร็จในการขอบคุณพระองค์ ด้วยเกียรติยศของพระองค์ เพราะถ้าข้าฯปฏิบัติตามคำบัญชาของพระองค์ด้วยความรักและความกระตือรือร้นแล้ว ข้าฯจะได้รับการชี้นำในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อข้าฯและเป็นความโปรดปรานจากพระองค์ ดังนั้นข้าฯจึงได้กล่าวขอบคุณไปยังพระองค์

โอ้อัลลอฮ์ โปรดคุ้มครองข้าฯให้อยู่ในแนวทางแห่งการเชื่อฟังพระองค์ และปกปิดข้อบกพร่องของข้าฯ ด้วยการปกปิดของพระองค์

โอ้ พระผู้ทรงมองเห็นยิ่งกว่าบรรดาผู้มองเห็นทั้งหลาย ที่ทรงเห็นการกระทำทั้งหมดของข้าฯ ทั้งในที่เปิดเผยและที่ซ่อนเร้น