สรุปความหมาย ดุอาอฺประจำวันที่ 3 เดือนรอมฎอน

21

สรุปความหมาย ดุอาอฺประจำวันที่ 3 เดือนรอมฎอน

اَللّـهُمَّ ارْزُقْنِى فِيهِ الذِّهْنَ وَالتَّنْبِيهَ وَبَاعِدْنِى فِيهِ مِنَ السَّفَاهَةِ وَالْتَّمْوِيهِ وَاجْعَلْ لِى نَصِيباً مِنْ كُلِّ خَيْر تُنْزِلُ فِيهِ بِجُودِكَ

يَا اَجْوَدَ الاَجْوَدِينَ

ความว่า โอ้ อัลลอฮ์ โปรดประทานสติปัญญาที่สมบูรณ์แก่ข้าฯ และ โปรดให้ข้าฯ ห่างไกลจากความโง่เขลา และได้รับคุณงามความดีที่พระองค์ทรงประทานลงมาด้วยความกรุณาของพระองค์ โอ้พระผู้ทรงเป็นเลิศในหมู่ผู้กรุณาทั้งหลาย

คำอธิบายโดยสรุป:

โอ้อัลลอฮฺ โปรดประทานสติปัญญาและความตระหนักรู้แก่ข้าฯ ด้วยเถิด

การที่มนุษย์มีความสามารถในการจดจำ ความเอาใจใส่ และความระมัดระวัง หรืออีกความหมายหนึ่งคือ “มีความตระหนักและการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน” โดยสิ่งเหล่านี้ถือเป็นความโปรดปรานจากพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งจะนำไปสู่ข้อเตือนใจ การตื่นตัว และการหลีกเลี่ยงจากความประมาทเลินเล่อ อันจะนำไปสู่ความเสียหาย

โอ้อัลลอฮฺ ขอทรงโปรดให้ข้าฯ ได้ห่างไกลจากความโง่เขลาและการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงด้วยเถิด

ความโง่เขลาในที่นี้ หมายถึง ไม่มีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ซึ่งจะนำมนุษย์ไปสู่ตัมเวียะห์

ตัมเวียะห์ แปลว่า การที่มนุษย์มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

โอ้อัลลอฮ์ ข้าฯ ไม่รู้ว่าวันนี้พระองค์จะทรงประทานความดีงามอันใดบ้างแก่บ่าวของพระองค์ แต่ทว่า วันนี้ขอพระองค์ได้โปรดประทานสิ่งที่ดีทั้งหลายแก่ข้าฯ ด้วยเถิด

เพื่อให้คำขอเหล่านี้ถูกตอบรับ เราจึงต้องสาบานด้วยกับความกรุณาและความเมตตาที่ไร้ซึ่งขอบเขตของพระองค์ นั่นเป็นเพราะพระองค์คือผู้ทรงเป็นเลิศในหมู่ผู้กรุณาทั้งหลาย