ความหลงใหลในอัลกุรอานของประชาชาติอิหร่าน ภายหลังการปฏิวัติอิสลาม

23

ความหลงใหลในอัลกุรอานของประชาชาติอิหร่าน ภายหลังการปฏิวัติอิสลาม

อิมามซัยยิดอะลี คาเมเนอี ได้กล่าวถึง ความหลงใหลในอัลกุรอานของประชาชาติอิหร่าน ภายหลังการปฏิวัติอิสลาม ซึ่งมีเนื้อหาบางช่วงบางตอนดังนี้:

ถ้อยคำของเราไม่อาจบรรยายถึงความซาบซึ้งที่เรามีต่อเนียะมัต (ความโปรดปราน) จากการที่ประชาชนสนใจในอัลกุรอาน เมื่อใดก็ตาม ที่ข้าพเจ้าได้ฟังข่าว หรือได้เห็นในโทรทัศน์ว่า เยาวชนของเราทั่วประเทศนั้นมีความสนใจไปยังอัลกุรอาน ข้าพเจ้าจะขอบคุณไปยังเอกองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ผู้ทรงสูงส่ง จากหัวใจของข้าพเจ้า นี่คือเนียะมัต (ความโปรดปราน) อันยิ่งใหญ่

ข้าพเจ้าเข้าใจเนียะมัตนี้ และความยิ่งใหญ่ของมัน จากการที่ ณ ช่วงเวลาหนึ่ง…เราได้เห็นว่า การท่องจำและการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้น มิใช่เรื่องสามัญทั่วไปในประเทศของเรา(คือ) ช่วงเวลาของการปกครองโดยระบอบฏอฆูต (ระบอบที่กดขี่)

ประชาชนที่หลงรักอัลกุรอานมีอยู่ทั่วทุกที่ แต่ทว่าสิ่งนี้มิได้เป็นเรื่องสามัญ มิได้เป็นที่นิยม และมิได้เป็นไปด้วยกับความตื่นเต้น เมื่อเราพิจารณาในวันนี้ ขอขอบคุณไปยังความเป็นสิริมงคลของสาธารณรัฐอิสลามเรามองเห็นบรรดาเยาวชนของเรา บุรุษ สตรี และวัยรุ่นของเรา แสดงความสนใจไปยังอัลกุรอาน พวกเขาเรียนรู้คำสอนแห่งอัลกุรอาน พวกเขาพยายามอ่านอัลกุรอาน และพวกเขาท่องจำอัลกุรอาน แน่นอนว่า เหล่านี้มิใช่เป้าหมายหลัก หรือเป้าหมายสูงสุด เป้าหมายสูงสุด คือ การทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามอัลกุรอาน อย่างไรก็ดี ขั้นตอนแรกเริ่มเหล่านี้ก็มีความจำเป็น หากอัลกุรอานกลายเป็นที่นิยมโดยทั่วไปในสังคมของเรา หากมันได้รับการส่งเสริม หากการท่องจำอัลกุรอาน เป็นเรื่องสามัญ และหากว่าประชาชนจากหลากหลายภูมิหลัง สร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดไปยังอัลกุรอาน ดังนี้ สังคมก็จะเข้าใกล้การปฏิบัติตามอัลกุรอาน นี่คือสิ่งที่เราปรารถนา

อัลกุรอาน คือ รัศมีอันเจิดจรัส (นูร) อัลกุรอาน คือ ทางนำ อัลกุรอาน คือ การอธิบาย – ความชัดแจ้ง

อัลกุรอาน พูดกับมนุษย์ อัลกุรอานพูดกับหัวใจของมุนษย์ และพูดกับจิตวิญญาณของเรา

เราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับอัลกุรอาน เราควรสร้างความคุ้นเคยกับอัลกุรอาน

มันคือ หัวใจของบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีการเตรียมพร้อม ที่จะได้รับประโยชน์จากอัลกุรอาน

หากคุณพบว่า หัวใจของพวกคุณกำลังเข้าใกล้อัลกุรอาน ฉะนั้นพวกคุณก็สมควรต้องขอบคุณพระผู้เป็นเจ้า หากคุณพบว่า คุณได้ยอมรับและศรัทธาในคำสอนของอัลกุรอานอย่างง่ายดาย

ฉะนั้น คุณก็ควรตระหนักว่า อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ผู้ทรงสูงส่งได้ตัดสินใจที่จะทรงชี้นำคุณ

“ผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงต้องการจะแนะนำเขา ก็จะทรงให้หัวอกของเขาเบิกบานเพื่ออิสลามและผู้ใดที่พระองค์ทรงต้องการจะปล่อยให้เขาหลงทาง ก็จะทรงให้ทรวงอกของพวกเขาแคบ อึดอัด ประหนึ่งว่าเขากำลังขึ้นไปยังฟากฟ้า” (อัลกุรอาน 6: 125)

นี่คือ คุณลักษณะของอัลกุรอาน!!!

หากหัวใจของคุณใกล้ชิดอัลกุรอาน และหากคุณได้สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับอัลกุรอาน คุณควรรู้ไว้ว่า อัลลอฮ์ (ซ.บ) ผู้ทรงสูงส่งได้ประสงค์ที่จะชี้นำคุณ