ธงบนยอดโดมและแหวนฮะรัม คือของรางวัลผู้ฝากซิยารัตจากแดนไกล

180

ธงบนยอดโดมและแหวนฮะรัม คือของรางวัลผู้ฝากซิยารัตจากแดนไกล

คณะผู้บริหารฮะรัมท่านอิมามฮุเซ็น ได้เตรียมของขวัญรางวัลพิเศษ ได้แก่  แหวนที่มีหัวแหวนทำจากหินอ่อนของสุสานท่านอิมามฮุเซ็น(อ) 10   วง   ให้กับบรรดาผู้ลงชื่อฝากซิยารัตแทนจากแดนไกล

ตามรายงานระบุ ว่า  บุคคลที่ลงชื่อฝากซิยารัตแทนจากแดนไกลผ่านเว็บไซด์ของฮะรัม จะมีการจับฉลากในช่วงบ่ายของวันอัรบาอีนฮุซัยนี และจะมอบรางวัลอันทรงค่าให้กับผู้โชคดี จำนวน 15   ท่าน

ผู้โชคดีคนที่ 1 -5   จะได้รับรางวัล “ธง” บนยอดโดมของฮะรัมท่านอิมามฮุเซ็น(อ)

ส่วนผู้โชคดีคนที่ 6-15   จะได้รับรางวัลแหวน “ซึ่งหัวแหวนทำมาจากหินอ่อนของสุสานท่านอิมามฮุเซ็น”  มีอายุประมาณ 70  ปี

ผู้สนใจที่จะฝากซิยารัตทางไกล สามารถสมัครและลงชื่อได้ ผ่าน

http://imamhussain.org/persian/enaba

หน้าตาเว็บไซด์ด้านหน้าในการสมัคร

poiusty

mkihfs

bmhuf

poid

http://imamhussain.org/persian/news/860vie.html