รายงานภาพ มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

62

รายงานภาพ มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

ในปี 2010 ชาวมุสลิมชาเดียน( Shadian )ช่วยกันระดมทุน 120 ล้านหยวน และได้สร้างมัสยิดญาเมีอย์ที่จุผู้คนได้ 10,000 คน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้