สาส์นปีใหม่ ศักราชที่ 1401 จากผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

49

สาส์นปีใหม่ ศักราชที่ 1401 จากผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ส่งสาส์นเนื่องวาระดิถีเริ่มต้นปีศักราชที่ 1401 โดยท่านผู้นำได้กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในวันอีดโนรูซและวันประสูติของท่านอิมามมะฮ์ดี(อ.ญ.) อิมามแห่งยุคสมัยต่อประชาชาติชาวอิหร่านที่ยิ่งใหญ่และประชาชาติทั้งหลาย ทั้งยังกล่าวแสดงความยินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อบรรดาครอบครัวชะฮีดทั้งหลายและบรรดาทหารผ่านศึกที่ได้รับใช้ต่อประเทศชาติ ทั้งในภาคสนามต่างๆทางความรู้ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข ความมั่นคงและการยืนหยัดต่อสู้ โดยท่านผู้นำได้ตั้งชื่อปีใหม่นี้ว่า เป็น “ปีแห่งการผลิต ฐานความรู้และการสร้างงาน”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า ปี 1400 เป็นปีที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายในช่วงเวลานั้น โดยท่านผู้นำได้กล่าวว่า “หนึ่งในเหตุการณ์อันหอมหวานของช่วงปีที่ผ่านมา คือ การจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ถือเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญและมีความยิ่งใหญ่ แม้ว่าประชาชนจะประสบกับปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสที่ร้ายแรงโคโรน่าก็ตาม แต่พวกเขาเหล่านั้นก็ได้เข้ามาร่วมในการเลือกตั้ง และรัฐบาลชุดใหม่ก็ได้เข้ามาบริหารประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เป็นรัฐบาลนี้มีความเป็นประชาธิปไตย ซึ่งมีจุดที่แตกต่างกับรัฐบาลชุดที่แล้ว ทั้งยังทำให้ประชาชนนั้นได้มีความหวังขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง”

ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การเผชิญหน้ากับโรคไวรัสโคโรน่าอย่างจริงจังและการสูญเสียที่ลดน้อยลง เนื่องมาจากการจัดหาวัคซีนสำหรับทุกๆคน ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปี 1400 และท่านผู้นำยังได้กล่าวอธิบายถึงจุดสูงสุดของเหตุการณ์ในปีที่ผ่านมา โดยท่านได้ตั้งข้อสังเกตว่า “การผลิตวัคซีนหลายชนิดที่เชื่อถือได้ ถือเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ในภาคส่วนต่างๆทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของช่วงปีที่ผ่านมา แม้กระทั่ง จากการส่งดาวเทียมก็ด้วยเช่นกัน”

ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า คำสารภาพของพวกสหรัฐฯที่เกี่ยวกับความพ่ายแพ้อันน่าอับอายของพวกเขา ในการสร้างความกดดันสูงสุดที่ต่ออิหร่าน ก็เป็นอีกเหตุการณ์ที่หอมหวานของปีที่ 1400 บนเวทีโลก โดยท่านผู้นำกล่าวเสริมว่า “การยืนหยัดของประชาชน เป็นเหตุทำให้ได้รับชัยชนะ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ประชาชาติอิหร่านนั้น คือผู้ที่ได้รับชัยชนะอย่างแท้จริง”

ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้กล่าวอธิบายถึงสาส์นที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในโลกในช่วงปี 1400 โดยท่านได้เน้นย้ำว่า “เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ ได้แสดงให้เห็นว่า ประชาชาติอิหร่านได้ยืนหยัดอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องในการเผชิญหน้ากับชาติมหาอำนาจ จอมอหังการ”

อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า ปัญหาความยากลำบากของค่าครองชีพ สินค้าราคาแพงและปัญหาเงินเฟ้อ เป็นเหตุการณ์ที่ขมขื่นในช่วงปี 1400 โดยท่านผู้นำกล่าวเสริมว่า “ปัญหาทางเศรษฐกิจนั้น สามารถที่จะได้รับการแก้ไข และจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอน ทั้งจากการรีบเร่งและความคาดหวังเพื่อที่จะกำจัดปัญหาต่างๆเหล่านี้นั้นถือว่าเกินความจริง แต่ทว่า เรานั้นยังหวังด้วยว่า อีกส่วนหนึ่งของปัญหาต่างๆจะต้องได้รับการแก้ไขในช่วงปีศักราชใหม่นี้ ซึ่งถือเป็นปีแรกของศตวรรษที่ 15 ทางสุริยคติ”

ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า จุดประสงค์ของการกำหนดคำขวัญประจำปีนี้ เพื่อเป็นการชี้ทิศทางในการขับเคลื่อนของบรรดาเจ้าหน้าที่ภาครัฐฯและประชาชนทั้งหลาย โดยท่านกล่าวเสริมว่า “ในบางปี คำขวัญประจำปีก็ได้บรรลุผลสำเร็จอย่างดี แต่ทว่าในบางปีก็มีข้อบกพร่อง ซึ่งแน่นอนว่า ในปี 1400 ซึ่งเป็นปีแห่งการผลิต การสนับสนุนและการขจัดอุปสรรคทั้งหลาย ก็ได้มีการดำเนินการที่ดีผ่านมาแล้ว และจะต้องมีการดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง”

ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังกล่าวอธิบายถึงเหตุผลของการมุ่งเน้นเกี่ยวกับปัญหาการผลิตในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยท่านกล่าวว่า “การผลิต ถือเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ และเป็นวิธีหลักที่จะก้าวผ่านความยากลำบากของเศรษฐกิจ ในขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของการสร้างงาน การลดปัญหาเงินเฟ้อ การเพิ่มขึ้นของรายได้ประจำปี การปรับปรุงสวัสดิการสาธารณะ และการเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของชาตินั้นขึ้นอยู่กับความรุ่งเรืองและความนิยมของยาอายุวัฒนะที่มีชื่อว่า การผลิตแห่งชาติ ซึ่งได้เกิดผลดีอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้”

อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวเสริมว่า “และในปีนี้ ข้าพเจ้าก็ยังขอกล่าวย้ำถึงประเด็นการผลิตอีกด้วยเช่นกัน ซึ่งแน่นอนว่า รูปลักษณ์ใหม่ของการผลิต ก็คือ ฐานความรู้และการสร้างงาน”

ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การกำหนดมาตรฐานในการผลิตฐานความรู้และการสร้างงาน เป็นสาเหตุทำให้ประเทศชาติมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าและสามารถที่จะสัมผัสได้ในทุกเป้าหมายทางเศรษฐกิจ โดยท่านกล่าวเสริมว่า “ด้วยเหตุนี้เอง คำขวัญประจำปี 1401 คือ การผลิต ฐานความรู้และการสร้างงาน”

ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้เน้นย้ำถึงคำแนะนำของท่านเมื่อปีที่ผ่านมา บนพื้นฐานของการไม่พอเพียงกับการกระทำที่ผิวเผิน เช่น การติดป้ายชื่อปีริมถนน หรือการติดบนหัวกระดาษ โดยท่านผู้นำกล่าวว่า “การบรรลุคำขวัญประจำปีนี้ จำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดนโยบาย ด้วยกับการขับเคลื่อนท่านประธานาธิบดีและบรรดาเพื่อนร่วมงานของเขา หากพระเจ้าทรงประสงค์ คำขวัญนี้ก็จะไม่ถูกทิ้งอยู่บนพื้นดิน ซึ่งแน่นอนว่า แม้ว่าจะมีการดำเนินการและความพยายามมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งจะดีมากเท่านั้น”

ที่มา: leader.ir/th