มองสภาวการณ์ปัจจุบัน สู่การมาถึงของยุคสุดท้าย (อาคิรุซซะมาน)

64

มองสภาวการณ์ปัจจุบัน สู่การมาถึงของยุคสุดท้าย (อาคิรุซซะมาน)

สภาพและสถานการณ์ต่างๆ ในยุคสมัยปัจจุบันที่ปรากฏขึ้นท่ามกลางประชาชนที่ยากไร้ ผู้ศรัทธาที่อ่อนแอและยากจนขัดสน บรรดาผู้รู้และผู้ที่เป็นคนดีมีคุณธรรมจะถูกรู้จักว่าเป็นคนไร้ค่าและต่ำต้อย ในทางตรงกันข้าม คนชั่วจะนับว่าเป็นผู้มีเกียรติ ผู้อธรรมและผู้กดขี่จะได้รับการเคารพเชิดชู สิทธิของผู้อ่อนแอในหมู่พวกเขาจะถูกเหยียบย่ำ คนที่มีความเข้มแข็งทางด้านทรัพย์สินเงินทองและสิ่งอำนวยความสะดวกจะขึ้นมาสู่อำนาจการปกครอง

ดังที่ปรากฏในประมวลคำสอนของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) และบรรดาอิมาม (อ.) ผู้บริสุทธิ์ ในยุคแห่งการเร้นกาย (ฆ็อยบะฮ์) เนื่องจากการที่ประชาชนขาดการเข้าถึงอิมาม (อ.) และการจมปักอยู่ในสีสันและความเย้ายวนของโลกแห่งวัตถุ ทำนองเดียวกันนั้น การออกห่างจากคุณค่าต่างๆ ทางด้านศีลธรรมและมนุษยธรรม รวมทั้งการไม่ใส่ใจต่อบทบัญญัติและคำสอนต่างๆ ของพระผู้เป็นเจ้า ทำให้มนุษยชาติต้องเผชิญกับปัญหามากมายทางด้านวัฒนธรรม สังคมและความเชื่อ เกี่ยวกับผลพวงต่างๆ อันแสนขมขื่นเหล่านี้ที่กำลังคุกคามสวัสดิภาพและความผาสุกของมนุษยชาติ ได้ถูกกล่าวถึงไว้ด้วยสำนวนต่างๆ นั้น เพื่อที่ว่าด้วยกับการคิดใคร่ครวญในผลกระทบที่ร้ายแรงของเหตุการณ์เหล่านี้ บางทีอาจจะทำให้ประชาชนทำการหยุดยั้งการเกิดขึ้นของเหตุการณ์เหล่านี้ได้

ในเรื่องนี้ท่านอิมามอะลี (อ.) ได้กล่าวว่า “ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ การละเลยต่อบทบัญญัติและคุณค่าต่างๆ แห่งพระผู้เป็นเจ้าจะแพร่กระจายไปทั่วถึงขั้นที่ว่า ประชาชนจะถือว่าผู้ที่ถือปฏิบัติเรื่องกำชับความดีนั้นเป็นคนชั้นต่ำและคนเลว ในทางตรงข้าม พวกเขาจะยกย่องเชิดชูผู้ที่กระทำความชั่วและความแปดเปื้อนต่างๆ” (1)

ในบางรายงานได้กล่าวว่า ในยุคสมัยดังกล่าวนี้ ประชาชนที่ยากไร้ ผู้ศรัทธาที่อ่อนแอและยากจนขัดสน บรรดาผู้รู้และผู้ที่เป็นคนดีมีคุณธรรมจะถูกรู้จักว่าเป็นคนไร้ค่าและต่ำต้อย ในทางตรงกันข้าม คนชั่วจะนับว่าเป็นผู้มีเกียรติ ผู้อธรรมและผู้กดขี่จะได้รับการเคารพเชิดชู สิทธิของผู้อ่อนแอในหมู่พวกเขาจะถูกเหยียบย่ำ คนที่มีความเข้มแข็งทางด้านทรัพย์สินเงินทองและสิ่งอำนวยความสะดวกจะขึ้นมาสู่อำนาจการปกครอง (2)

ท่านอิมามซอดิก (อ.) ได้กล่าวในเรื่องนี้เช่นกันว่า : ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ คนชั่วจะถูกนับว่าเป็นผู้ที่มีศักยภาพและน่ายกย่องเชิดชู… แนวทางที่ดีงามจะว่างเปล่าจากผู้ปฏิบัติตาม และแนวทางที่ชั่วร้ายทั้งหลายจะมากมายไปด้วยผู้ปฏิบัติตาม ช่วงเวลาดังกล่าวประชาชนจะให้เกียรติคนรวยมากกว่าคนที่มีศรัทธา (มุอ์มิน) …ความชั่วต่างๆ อย่างเช่น การกินดอกเบี้ย การพนันและอื่นๆ จะแพร่หลาย และจะไม่มีผู้ใดทำการห้ามปรามสิ่งเหล่านี้ คนเลวและคนเสเพลจะดูถูกเหยียดหยามคนดีมีคุณธรรม ความวุ่นวายจะปรากฏขึ้นอย่างครอบคลุมในสังคม ประชาชนส่วนใหญ่จะปฏิบัติตามอำนาจแทนที่จะปฏิบัติตามสัจธรรม (3) …การละทิ้งบทบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าจะแพร่หลาย คำตัดสินชี้ขาดต่างๆ ที่เป็นสิ่งหลงผิดและส่วนทางกับคำคำตัดสินและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของพระผู้เป็นเจ้าจะปรากฏขึ้นอย่างดาษดื่น… สิ่งที่ควรกล่าวถึงก็คือ การละทิ้งบทบัญญัติและคุณค่าต่างๆ ทางศาสนานี้ ไม่ได้จำกัดอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักคำสอนของอิสลามเพียงเท่านั้น แต่ทว่าด้วยผลของการบูชาอารมณ์ใฝ่ต่ำ ประชาชนจะหันหลังให้กับหลักคำสอนของทุกศาสนา

ท่านอิมามซอดิก (อ.) ได้กล่าวในเรื่องนี้ว่า “ในช่วงเวลาดังกล่าวท่านจะได้เห็นว่า ผู้ปฏิบัติตามของทุกศาสนาจะได้รับการดูถูกเหยียดหยาม กระทั่งว่าใครก็ตามที่มีความรักต่อผู้เคร่งครัดศาสนาคนหนึ่ง ประชาชนก็จะห้ามการผูกสัมพันธ์ต่อเขาและจะผลักไสเขาออกไป” (4)

มีคำอธิบายมากมายที่น่าสนใจ ที่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ในคัมภีร์ของศาสนาอื่นๆ ตัวอย่างเช่น บางส่วนจากโองการต่างๆ ของพระคัมภีร์ไบเบิล (อินญีล) ได้กล่าวไว้เช่นนี้ว่า :

“ลักษณะจิตใจของมนุษย์ในยุคสุดท้าย 3:1

แต่จงเข้าใจข้อนี้ด้วย คือว่าในวันสุดท้ายนั้น จะเกิดเหตุการณ์กลียุค 3:2

เหตุว่าคนจะเป็นคนรักตัวเอง เป็นคนเห็นแก่เงิน เป็นคนอวดตัว เป็นคนจองหอง เป็นคนพูดหมิ่นประมาท เป็นคนไม่เชื่อฟังคำบิดามารดา เป็นคนอกตัญญู เป็นคนไร้ศีลธรรม 3:3

เป็นคนไม่รักซึ่งกันและกัน เป็นคนไม่ทำตามสัญญา เป็นคนหาความใส่เขา เป็นคนไม่มีสติรั้งใจ เป็นคนดุร้าย เป็นคนชังคนดี 3:4

เป็นคนทรยศ เป็นคนมุทะลุ เป็นคนหัวสูง เป็นคนรักความสนุกสนานยิ่งกว่ารักพระเจ้า 3:5

เขามีสภาพทางของพระเจ้าภายนอก แต่ฤทธิ์ของทางนั้นเขาปฏิเสธเสีย คนอย่างนี้ท่านจงผินหน้าหนีจากเขาเสียด้วย” (5)

เป็นที่ชัดเจนยิ่งว่า เมื่อสังคมใดก็ตามมีสภาพทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเช่นนี้ สังคมนั้นก็จะเผชิญกับปัญหาและความทุกข์ยากทั้งส่วนบุคคลและสังคมนานัปการ ส่วนหนึ่งจากความทุกข์ยากเหล่านั้นก็คือสงครามต่างๆ ที่สร้างความหายนะ การปรากฏขึ้นของการครอบงำต่างๆ ของลัทธิจักรวรรดินิยม ความอธรรมและการกดขี่ที่แพร่หลายอยู่ทั่วโลก การระบาดของโรคชนิดต่างๆ มลพิษที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและพลานามัย แผ่นดินไหวรุนแรง น้ำท่วมที่สร้างความหายนะ ความอดอยากและอื่นๆ

สิ่งที่ควรกล่าวถึงก็คือ แม้จะมีผลพวงต่างๆ เหล่านี้ที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติที่ผิดพลาดของบุคคลในสังคมทั้งหลายก็ตาม แต่มิได้หมายความว่าแผ่นดินจะว่างเปล่าจากจากคนดีมีคุณธรรมอย่างสิ้นเชิง แต่ทว่าก็จะมีบุคคลกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนดีและเป็นผู้มีเกียรติอย่างมากเช่นกัน ซึ่งในสภาวะเงื่อนไขต่างๆ ที่ยากเข็ญอย่างมากเช่นนั้น การระวังรักษาและการปฏิบัติตามบทบัญญัติต่างๆ ของพระผู้เป็นเจ้าก็จะทำให้พวกเขาบรรลุสู่จริยธรรมและคุณธรรมที่สูงส่งได้ กระทั่งว่าพวกเขาจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลหนึ่งหรือรัฐบาลต่างๆ ขึ้นในยุคสุดท้าย (อาคิรุซซะมาน) ซึ่งจะเตรียมพื้นฐานและรองรับการมาของรัฐบาลโลกของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) บรรดาคนดีมีคุณธรรมจะได้รับการฝึกฝนและการขัดเกลาขึ้นมาในร่มเงาของรัฐบาลเหล่านี้ โดยที่บรรดาผู้ช่วยเหลือของท่านอิมาม (อ.) จะถูกคัดสรรจากหมู่พวกเขา

ท่านอิมามซอดิก (อ.) ได้กล่าวถึงกลุ่มบุคคลดังกล่าวไว้ด้วยสำนวนต่างๆ เช่นนี้ว่า “บุคคลที่อยู่ในยุคการเร้นกาย (ฆ็อยบะฮ์) ของเขา (อิมามมะฮ์ดี) ที่เชื่อมั่นในความเป็นผู้นำ (อิมามะฮ์) ของเขา และเป็นผู้รอคอยการมา (ซุฮูร) ของเขา คือผู้ที่มีความประเสริฐเหนือกว่าคนในยุคอื่นๆ …การเร้นกาย (ฆ็อยบะฮ์) ของเขาสำหรับบุคคลเหล่านี้อยู่ในฐานะเดียวกันกับการปรากฏตัวอยู่ของเขา พระผู้เป็นเจ้าจะทรงกำหนดให้ผู้ที่อยู่ในยุคสมัยนั้นเป็นเหมือนผู้ที่ต่อสู้ด้วยดาบ เคียงบ่าเคียงไหล่ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) พวกเขาคือผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจ เป็นชีอะฮ์ที่แท้จริง และเป็นผู้เรียกร้องเชิญชวนสู่ศาสนาของพระผู้เป็นเจ้า ทั้งโดยเปิดเผยและโดยลับ” (6)

แหล่งอ้างอิง :

(1) บิฮารุ้ลอันวาร, เล่มที่ 52, หน้าที่ 256

(2) อิลซามุ้ลนาซิบ, หน้าที่ 195

(3) บิฮารุ้ลอันวาร, เล่มที่ 52, หน้าที่ 193

(4) บิชาร่อตุ้ลอิสลาม, หน้าที่ 132

(5) จดหมายฉบับที่สองของนักบุญเปาโลอัครทูต ถึงทิโมธี, บทที่ 3, วรรคที่ 1- 5 (อ้างจาก : Holy Zone for Christ)

(6) บิฮารุ้ลอันวาร, เล่มที่ 52, หน้าที่ 122

อ้างอิง : Sahibzaman