รู้จัก “มัสยิดซะห์ลาห์” สถานที่ที่อิมามมะห์ดี (อ)อยู่อาศัยหลังปรากฏกาย

95

รู้จัก “มัสยิดซะห์ลาห์” สถานที่ที่อิมามมะห์ดี (อ) จะอาศัยอยู่หลังจากการปรากฏกาย

มัสยิดซะห์ลาห์ ตั้งอยู่ในเมืองนะญัฟ อัชรอฟ เป็นหนึ่งในมัสยิดที่เกี่ยวข้องกับอิมามที่สิบสองของชาวชีอะห์ ตามริวายะห์ระบุว่า ท่านอิมามจะอาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนี้หลังจากการปรากฏตัว

มัสยิดซะห์ลาห์ เป็นหนึ่งในมัสยิดอิสลามที่มีชื่อเสียงที่สุด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองนะญัฟ เมืองเก่าแก่ของกูฟะห์ มัสยิดนี้ตั้งอยู่ 10 กม. ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฮะรัมอิมามอาลี (อ)

มัสยิดซะห์ลาห์ เกือบจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความยาว 140 เมตร กว้าง 125 เมตร และมีพื้นที่ 17, 500 ตารางเมตร

กำแพงทั้งสี่ด้านของมัสยิดซะห์ลาห์ทำขึ้นเหมือนหอคอยครึ่งวงกลม ตรงกลางกำแพงด้านตะวันออกมีหอคอยสูง 30 เมตร ประตูหลักของมัสยิดตั้งอยู่ตรงกลางด้านตะวันออกและติดกับมัสยิดนี้

มัสยิดซะห์ลาห์ สร้างขึ้นในศตวรรษแรกฮิจเราะห์ศักราช และถูกสร้างขึ้นโดยชนเผ่าบนี ซะฟัร เผ่าอันศอร

ชื่อของมัสยิดแห่งนี้ตั้งขึ้นโดยอิงชื่อของคนสร้างที่มีชื่อว่า โซเฮล

มัสยิดซะห์ลาห์ มีประตูสามบานและหอคอยสุเหร่าที่ค่อนข้างสูง ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในปี ฮ.ศ. 1378

มัสยิดแห่งนี้เป็นบ้านและสถานที่อิบาดะห์ของบรรดาศาสดาหลายท่าน รวมทั้งนบีอิบรอฮีม(อ) นบีอิดรีส(อ) นบีคัยเดร(อ) อีกทั้งยังเป็นสถานที่อิบาดะห์ของอิมามญะอ์ฟัร ศอดิก(อ) และอิมามซัจญาด(อ)อีกด้วย

ตามริวายะห์ ที่รายงานจากอิมามศอดิก(อ) กล่าวว่า ท่านอิมามมะห์ดี(อ)จะใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้หลังจากการปรากฏตัว

คุณลักษณะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของมัสยิดซะห์ลาห์คือมัสยิดแห่งนี้เกี่ยวข้องกับอิมามที่สิบสองของชีอะห์ ตามริวายะห์ระบุว่า ท่านอิมามจะอาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนี้หลังจากการปรากฏตัว