ชาวอัฟกานิสถาน เฉลิมฉลองวันนิสฟูชะอฺบาน

21

ชาวอัฟกานิสถาน เฉลิมฉลองวันนิสฟูชะอฺบาน

ผู้คนในส่วนต่าง ๆ ของอัฟกานิสถาน รวมทั้ง “สถานที่ซิยารัตซะคี” ในกรุงคาบูล ได้จัดงานเฉลิมฉลองวันนิสฟูชะอฺบาน

ด้วยการมาถึงของนิสฟูชะอฺบาน บรรดาผู้ปฏิบัติแนวทางอะห์ลุลบัยตฺ(อ)ในอัฟกานิสถานได้จัดงานเฉลิมฉลองวันนิสฟูชะอฺบานอย่างยิ่งใหญ่

ภายในงาน มีการประดับสถานที่ต่างๆอย่างสวยงาม มีการอ่านอัลกุรอาน และขอดุอาอฺเพื่อเร่งการมาของท่านอิมามมะห์ดี(อ)

อ้างอิง: tasnimnews