สองตราชูที่สมดุล ในวจนะของอิมามมูซา กาซิม (อ.)

12

สองตราชูที่สมดุล ในวจนะของอิมามมูซา กาซิม (อ.)

ตามคำพูดของท่านอิมามมูซา กาซิม (อ.) ความศรัทธา (อีหม่าน) ของคนเรายิ่งมากขึ้นเพียงใดก็ตาม การทดสอบและความทุกข์ยาก (บะลาอ์) ของเขาก็จะเพิ่มมากขึ้นเพียงนั้น ทั้งนี้เนื่องจากว่า หากไม่มีความทุกข์ยาก (บะลาอ์) และการทดสอบของพระผู้เป็นเจ้าแล้ว ย่อมไม่อาจรับรู้ถึงระดับของการยึดมั่นและความมั่นคงในคำสอนต่างๆ ของศาสนาของคนเราได้

โดยปกติแล้วคนเราปรารถนาที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายและเผชิญกับความทุกข์ยาก (บะลาอ์) น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และในขณะเดียวกันก็จะได้รับประโยชน์จากความศรัทธา (อีหม่าน) และความเชื่อที่สมบูรณ์แบบที่สุด แต่ท่านอิมามมูซา กาซิม (อ.) ได้กล่าวในเรื่องนี้ว่า :

ألْمُؤْمِنُ مِثْلُ كَفَّتَىِ الْميزانِ كُلَّما زيدَ فى ايمانِهِ زيدَ فى بَلائِهِ

“ผู้ศรัทธานั้น ประหนึ่งดังสองจานของตราชู ไม่ว่าความศรัทธาของเขาจะเพิ่มขึ้นเพียงใด ความทุกข์ยาก (การทดสอบ) ของเขาก็จะเพิ่มขึ้นเพียงนั้น” (1)

บ่อยครั้งที่บางคนเมื่อได้เห็นบุคคลต่างๆ ได้ประสบกับความทุกข์ยาก (บะลาอ์) ก็จะคิดในทันทีว่า ความทุกข์ยากต่างๆ ที่มาประสบกับบุคคลเหล่านั้นเป็นผลมาจากความผิดบาปต่างๆ ของพวกเขาเอง แน่นอนไม่เป็นที่สงสัยเลยว่า ความทุกข์ยาก (บะลาอ์) บางอย่างเป็นผลมาจากความผิดบาปบางประการที่คนเราได้กระทำ ดังที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงตรัสว่า :

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“และแน่นอนยิ่ง เราจะให้พวกเขาได้ลิ้มรสการลงโทษอันใกล้ (ในโลกนี้) ก่อนการลงโทษอันยิ่งใหญ่ (ในปรโลก) เพื่อว่าพวกเขาจะหวนกลับ (และสำนึกผิด)” (2)

แต่ก็มีมนุษย์จำนวนมากเช่นเดียวกันที่แม้พวกเขาจะเป็นผู้มั่นคงในศาสนาและปฏิบัติตามบทบัญญัติต่างๆ ของศาสนาอย่างเคร่งครัด แต่พวกเขาก็ต้องประสบกับความทุกข์ยาก (บะลาอ์) และการทดสอบต่างๆ เราจำเป็นต้องรับรู้ว่า พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทดสอบความศรัทธา (อีหม่าน) ของบุคคลทั้งหลายด้วยสื่อของความทุกข์ยาก (บะลาอ์) ต่างๆ ในชีวิต โดยที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่า :

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُون

“มนุษย์คิดหรือว่า พวกเขาจะถูกปล่อยให้กล่าวว่า “เราศรัทธา” โดยที่พวกเขาจะไม่ถูกทดสอบ” (3)

บางคนที่มีความศรัทธาอ่อนแอ ด้วยกับการเผชิญความทุกข์ยาก (บะลาอ์) และปัญหาต่างๆ ในชีวิต เขาก็จะสูญเสียจุดยืนและความศรัทธาของตนไปอย่างง่ายดาย หรือบางคนเมื่อผลประโยชน์ทางด้านวัตถุของตนเองได้ตกอยู่ในอันตราย เพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ เขาพร้อมที่จะละทิ้งความศรัทธาและศาสนาของตน ดังที่ท่านอิมามฮุเซน (อ.) ได้กล่าวไว้ว่า :

اَلنَّاسُ عَبِیدُ الدُّنْیا وَ الدِّینُ لَعْقٌ عَلَی أَلْسِنَتِهِمْ یحُوطُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَایشُهُمْ فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّیانُونَ

“มนุษย์เป็นทาสของโลกนี้ (ชีวิตทางวัตถุ) และศาสนาเป็นเพียงลมปากของพวกเขา พวกเขาจะล้อมรอบอยู่กับศาสนาตราบที่ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขายังคงสุขสบาย แต่เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาถูกทดสอบด้วยบะลาอ์ (ความทุกข์ยาก) ผู้ที่ยึดมั่นอยู่กับศาสนาจะเหลือเพียงน้อยนิด” (4)

แต่ผู้มีศรัทธา (อีหม่าน) ที่มั่นคงนั้น ด้วยกับการทดสอบและความทุกข์ยากต่างๆ ที่มาประสบ ยิ่งทำให้พวกเขามีศรัทธาที่มั่นคงแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และพระผู้เป็นเจ้าจะทรงยกระดับความศรัทธา (อีหม่าน) ของคนเหล่านี้ด้วยวิธีการดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ตามวจนะของท่านอิมามมูซา กาซิม (อ.) คนเรายิ่งมีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นเพียงใด การทดสอบ (บะลาอ์) และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตของเขาก็จะเพิ่มมากขึ้นเพียงนั้น บุคคลที่มีศรัทธามั่นอย่างแท้จริงนั้นเมื่อเขาเผชิญหน้ากับปัญหาและความทุกข์ยากต่างๆ เขาจะอดทนอดกลั้น เขาจะหันหน้าเข้าสู่การพึ่งพิงศาสนาและพระผู้เป็นเจ้ามากยิ่งขึ้น เนื่องจากเขาทราบดีว่า พระผู้เป็นเจ้าเพียงเท่านั้นที่จะทรงปัดเป่าและทรงคลี่คลายความทุกข์ยากทั้งมวลแก่เขาได้

แหล่งที่มา :

(1) อัลอามาลี, เชคฏูซี, หน้าที่ 631

(2) อัลกุรอานบท อัซซะญะดะฮ์, โองการที่ 21

(3) อัลกุรอานบท อัลอันกะบูต, โองการที่ 2

(4) ตุหะฟุลอุกูล, หน้าที่ 245