รายงานภาพ “การเดินเท้า” วันชะฮาดัตอิมามมูซา กาซิม(อ)

29

รายงานภาพบรรยากาศ “การเดินเท้า” สู่เมืองกาซิเมน ในวาระคล้ายวันชะฮาดัตอิมามมูซา กาซิม(อ)

บรรดาผู้ซิยารัตหลายล้านคนได้ร่วมเดินเท้ามุ่งสู่ฮะรัมอิมามมูซา กาซิม(อ) ในวาระคล้ายวันชะฮาดัตของท่าน ณ เมือง กาซิเมน ประเทศอิรัก

ตลอดเส้นทาง มี “เมากิบ” ร้อยกว่าแห่ง เพื่อให้บริการแก่ผู้เดินเท้าและผู้มาซิยารัตท่านอิมาม(อ)

อิมาม มูซา อัลกาซิม (อ.) เป็นอิมามท่านที่ 7 จากบรรดาอิมามแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ (อ.) เป็นชะฮีด เมื่อวันที่ 25 เดือนระญับ ปี ฮ.ศ.183 ด้วยวัย54 ปี สุสานของท่านอยู่ในเมืองกาซิเมน ประเทศอิรัก