ทำไมซูเราะฮฺ “ฟัจร์” จึงถูกเรียกเป็นซูเราะฮฺของท่านอิมามฮุเซ็น(อ)

647

ทำไมซูเราะฮฺ “ฟัจร์” จึงถูกเรียกว่าเป็นซูเราะฮฺของท่านอิมามฮุเซ็น(อ)

ท่านอิมาม ศอดิก(อฺ) กล่าวว่า จงอ่านซูเราะฮฺ ฟัจรฺ ในนมาซประจำวันและในนมาซมุสตะฮับเถิด เพราะแท้จริงแล้ ซูเราะฮฺนี้เป็นซูเราะฮฺของท่านอิมามฮุเซ็น(อ)และจงให้ความสำคัญกับซูเราะฮฺนี้เถิด

อยาตุลลอฮฺ ฏอลิกอนี  ได้เขียนอรรถาธิบายเกี่ยวกับซูเราะฮฺฟัจรฺ ไว้ดังนี้

 “ เสมือนกับว่าบรรดาอิมามแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ(อ) ได้เรียกซูเราะฮฺนี้ว่าเป็นซูเราะฮฺของท่านอิมามฮุเซ็น(อ)  เนื่องจากว่า การลุกขึ้นต่อสู้ และการเป็นชะฮีดของท่านนั้น เกิดขึ้นท่ามกลางความมืดมนของผู้ดื้อดึง ซึ่งเปรียบได้ดั่งกับการเริ่มฉายแสงรัศมีในยามรุ่งอรุณ และนั้นก็คือจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตใหม่ขึ้นอีกครั้ง  ซึ่งเลือดอันบริสุทธิ์ของท่านและบรรดาสหายผู้ซื่อสัตย์ของท่านได้เจิ่งนองทั่วพื้นปฐพี และวิญญาณอันบริสุทธิ์ของพวกเขาเหล่านั้นได้ลับคืนองค์อภิบาลด้วยความปิติยินดี ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้ลุกโชนอยู่ในหัวใจของผู้ศรัทธาเสมอมา  ซึ่งแสงสว่างแห่งสัจธรรมท่ามกลางความมืดมนได้เปล่งประกายฉายแสงขึ้นอีกครั้ง รวมทั้งการใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งเช่นกัน ซึ่งรากฐานของการกดขี่และความดื้อดึงอย่างไร้จุดหมายของพวกอธรรมก็ได้ถูกตีแผ่ประจานออกมาในที่สุด”   

  ท่านอิมาม ศอดิก(อฺ) กล่าวว่า จงอ่านซูเราะฮ์ ฟัจรฺ ในนมาซประจำวันและในนมาซมุสตะฮับเถิด เพราะแท้จริงแล้ ซูเราะฮ์นี้เป็นซูเราะฮ์ของท่านอิมามฮุเซ็น(อ)และจงให้ความสำคัญกับซูเราะฮ์นี้เถิด

 เชิงอรรถ (๑)

บิฮารุลอันวาร์  เล่ม ๒๔  หน้า ๙๓

ตัฟซีร์ อัลบุรฮาน และ ตัฟซีร์ มัจญมะอุลบะยาน  ใต้โองการ ซูเราะฮฺ อัลฟัจรฺ

สะฟีนะตุล บิฮาร์ เล่ม ๒  หน้า ๓๔๙    ๔ อัล อะวาลิม อับดุลลอฮฺ บะหฺรอนี  ญุซ์ อิมาม ฮุเซ็น หน้า ๙๘

(ซัยยิด มะฮฺมูด ฏอลิกอนี   หนังสือ ฟัรตู อัซ กุรอาน  เล่ม ๔ หน้า ๘๒  ภายใต้โองการซูเราะฮฺ ฟัจรฺ )

ที่มา    mashreghnews.ir