ผู้นำชีอะห์บาห์เรน : ธงแห่งการปฏิวัติอิสลามอิหร่าน สานต่อธงของอิมามฮุเซ็น (อ)

34

ผู้นำชีอะห์บาห์เรน : ธงแห่งการปฏิวัติอิสลามอิหร่าน สานต่อธงของอิมามฮุเซ็น (อ)

อยาตุลลอฮ์ อีซา กอเซ็ม ผู้นำชีอะห์บาห์เรน ส่งสารแสดงความยินดี ในวาระครบรอบ 43 ปีแห่งการปฏิวัติอิสลามและกล่าวว่า ธงแห่งการปฏิวัติอิสลามอิหร่านคือการสานต่อธงของอิมามฮุเซ็น (อ)ในวันอาชูรอ

การให้ความช่วยเหลือต่อการปฏิวัติและรัฐบาลที่ยิ่งใหญ่นี้ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบทางศาสนาของทุกคนในการปกป้อง การสนับสนุนและการเตรียมพร้อมสำหรับเส้นทางนี้

การปฏิวัตินี้ถือเป็นเกียรติของประชาชาติทั้งหลาย การปฏิวัติอิสลามและรัฐบาลที่ถูกจัดตั้งจากรัฐนี้ได้ผ่านขั้นตอนที่ยากลำบาก และจะดำเนินต่อไปในลักษณะนี้จนถึงวันแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ นั่นคือการสถาปนารัฐบาลโลกและการมาของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ) ผู้มาโปรด

ที่มา: hawzahnews