คุณสมบัติเฉพาะของท่านอะมีรุล มุอฺมินีน อะลี บิน อะบีตอลิบ (อ) (สำหรับเยาวชน)

42

คุณสมบัติเฉพาะของท่านอะมีรุล มุอฺมินีน อะลี บิน อะบีตอลิบ (อ) (สำหรับเยาวชน)

ท่านอิมาม อะลี(อ) ถือกำเนิดในวันศุกร์ที่ ๑๓ เดือนเราะญับ ที่สถานอัล-กะอ์บะฮ์อันทรงเกียรติ เมื่อท่านศาสนทูตผู้ยิ่งใหญ่(ศ) มีอายุได้ ๓๐ ปี

บิดา: อะบูฏอลิบ

มารดา: ฟาฏิมะฮ์ บินติอะซัด บินฮาชิม

ปู่: อับดุล-มุฏฏอลิบ บินฮาชิม

เสียชีวิต: อับดุลเราะฮ์มาน บินมุลญิม อัล-มุรอดี อัล-คอริจญี ฟาดดาบลงบนศีรษะของท่าน ในคืนวันที่ ๑๙ เดือน รอมฏอน ฮ.ศ. ๕๐ ขณะที่ท่านกำลังทำนมาซศุบห์ ที่มัสยิด อัล-กูฟะฮ์ ท่านเสียชีวิต(เป็นชะฮีด) ในคืนวันที่ ๒๑ ของเดือนดังกล่าวนั่นเอง

สุสาน : เมืองนะญัฟ อัล-อัชรอฟ ประเทศอิรัก

คุณสมบัติเฉพาะตัวในด้านต่าง ๆ

ก. ท่านเกิดที่สถานอัล-กะอ์บะอ์ซึ่งที่แห่งนี้ไม่เคยมีใครถือกำเนิดเลยแม้สักคนเดียว ทั้งก่อนและหลังจากท่าน

ข. ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)ประกาศความเป็นพี่น้องกับท่านในขณะที่มวลมุสลิมทั้งหลายประกาศความเป็นพี่น้องระหว่างกันและกัน

ค. เป็นผู้ถือธงชัยของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)

ง. ในบางสมรภูมิท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ) เคยเป็นผู้บังคับบัญชาของท่าน แต่ท่านศาสนทูต(ศ)ไม่เคยแต่งตั้งใครให้เป็นผู้บังคับบัญชาแก่ท่านอะลี(อ)เลย

จ. เป็นผู้นำโองการในซูเราะฮ์ อัต-เตาบะฮ์(บะรออะฮ์)ไปประกาศที่ มักกะฮ์