รายงานภาพ ผู้นำสูงสุดเยี่ยมสถานที่ฝังศพอิมามโคมัยนี(รฎ)วาระครบรอบ43ปีปฏิวัติอิสลาม

37

รายงานภาพ ผู้นำสูงสุดเยี่ยมสถานที่ฝังศพอิมามโคมัยนี(รฎ)วาระครบรอบ43ปีปฏิวัติอิสลาม

อยาตุลลอฮ ซัยยิดอาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน เข้าร่วมพิธีรำลึกถึงอิหม่ามโคมัยนีผู้สถาปนาสาธารณรัฐอิสลามที่ล่วงลับไปแล้ว ก่อนการเฉลิมฉลอง 10 วันอันเป็นวันครบรอบชัยชนะของการปฏิวัติอิสลาม

เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมา(31 มกราคม 2022) ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติได้เข้าเยี่ยมสถานที่ฝังศพอิมามโคมัยนีผู้ล่วงลับและสถานที่ฝังบรรดาผู้ที่พลีชีพเพื่อการปฏิวัติ(สุสานเบเฮตซะห์รอ) โดยเป็นการเริ่มต้นการเฉลิมฉลองรุ่งอรุณสิบวัน และในวันครบรอบ 43 ปีของชัยชนะของการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน

ผู้นำสูงสุดทำการรำลึกถึงบิดาแห่งการปฏิวัติผู้ล่วงลับโดยการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านและทำการนมาซ