อิสลามตามแบบฉบับท่านหญิงฟาตีมะห์ ประมุขหญิงแห่งสากลจักรวาล

184

อิสลามตามแบบฉบับท่านหญิงฟาตีมะห์(อ) ประมุขหญิงแห่งสากลจักรวาล

ฟาติมะห์ (อ) ในฐานะมารดาของบรรดาผู้นำที่บริสุทธิ์

การเลี้ยงดูบุตร คือหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของท่านหญิงฟาติมะฮ์ (อ) อัลลอฮ์ (ซบ) ได้ทรงกำหนดให้วงศ์ตระกูลของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) สืบเชื้อสายมาจากท่านหญิงฟาติมะฮ์ (อ) และลูกหลานของท่าน ซึ่งท่านศาสนทูต (ซ็อลฯ) กล่าวว่า “แท้จริงอัลลอฮ์ทรงบันดาลให้เชื้อสายของบรรดาศาสดาสืบเชื้อสายมาจากกระดูกสันหลังของตัวเองโดยเฉพาะ แต่ทรงบันดาลให้เชื้อสายของฉันสืบเชื้อสายมาจากกระดูกสันหลังของฉันและกระดูกสันหลังของอาลี บินอะบีฏอลิบ (อ)”

ท่านหญิงฟาติมะฮ์ (อ) ได้รับการเลี้ยงดูจากการวิวรณ์แห่งพระผู้เป็นเจ้า (อัล วะฮ์ยู) เพราะท่านเติบโตมาจากอ้อมกอดของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) ท่านเข้าใจถึงแบบแผนการเลี้ยงดูบุตรตามแนวทางของอิสลาม ท่านจึงไม่ลืมที่จะเสริมสร้างสิ่งเหล่านี้ในตัวบุตรของท่าน นับตั้งแต่การให้บุตรได้ดื่มนมจากมารดาของตนเอง ตลอดจนถึงการเสริมสร้างพฤติกรรม การกระทำและคำสอนต่างๆ ตามแบบแผนการปฏิบัติของท่าน

ท่านหญิงฟาติมะฮ์ (อ) ทราบดีว่า หน้าที่ของท่านคือการเลี้ยงดูผู้นำแห่งประชาชาตินี้ ซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่อมตะสำหรับภาพลักษณ์แห่งอิสลาม เป็นวิชาการแห่งความเป็นจริงที่เคลื่อนไหวได้ของอัล กุรอานอันทรงเกียรติ ท่านต้องเลี้ยงดูฮาซัน (อ) ให้เป็นผู้ที่อดทนอดกลั้น ในยามที่สถานการณ์คับขัน การเลือกเดินบนหนทางที่สงบและประนีประนอม เพื่อสอนให้ผู้คนทั้งโลกได้ตระหนักว่า อิสลามให้น้ำหนักต่อการทำสัญญาสันติภาพมากกว่าการรบ จึงทำให้แผนการร้ายของมุอาวียะฮ์ต้องผิดหวังและล้มเหลว ทำให้ประชาชนมองเห็นความผิดพลาดของเขา และบทบาทของตัวละครที่มุอาวียะฮ์ได้แสดงต่อบรรดามุสลิมก็เป็นอันจบสิ้นลง

ท่านต้องเลี้ยงดูฮูเซน (อ) ให้เป็นผู้ที่พร้อมที่จะเสียสละชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวตลอดจนมิตรสหายและบริวารในหนทางของพระผู้เป็นเจ้า เพื่อปกป้องศาสนาและต่อต้านความอธรรมของบรรดาผู้อธรรมทั้งหลาย และเพื่อที่ว่าหยาดเลือดของท่านที่ได้ราดรดลงไปนั้น จะยังความชุ่มชื่นให้แก่ต้นไม่แห่งอิสลาม

ท่านต้องเลี้ยงดูสตรีอย่างซัยนับและอุมมุกัลษูม (อ) ให้เรียนรู้ถึงการเสียสละและเข้มแข็งอดทนต่อหน้าบรรดาผู้อธรรม ไม่อ่อนข้อและยอมสยบต่ออำนาจของพวกเขา เป็นผู้ที่ยืนหยัดและมั่นคงอยู่กับสัจธรรม เพราะท่านรู้ดีว่าในอนาคต ซัยนับจะต้องเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยเรื่องราวความไม่เป็นธรรมที่ได้เกิดขึ้นกับฮูเซน (อ) เธอจึงเป็นสตรีที่มีวาทศิลป์ในการพูดเป็นเลิศ เธอสามารถกล่าวคำปราศรัยต่อหน้าสาธารณะได้อย่างกล้าหาญ เธอสามารถเปิดเผยแผนการและพฤติกรรมอันโฉดชั่วของบนีอุมัยยะฮ์ และสามารถชี้ให้ประชาชนได้เห็นว่าการยืนหยัดในตำแหน่งอันสูงส่งนั้นเป็นอย่างไร