สรุปประเด็นสำคัญ “คุตบะห์นมาซวันศุกร์” ณ เมืองกุม ประเทศอิหร่าน

40

สรุปประเด็นสำคัญ “คุตบะห์นมาซวันศุกร์” ณ เมืองกุม ประเทศอิหร่าน

คุตบะห์นมาซวันศุกร์ ณ เมืองกุม ประเทศอิหร่าน (ศุกร์ที่28 มกราคม 2022 ) โดย อยาตุลเลาะห์ ซัยยิด มุฮัมมัด สะอีดี

ในคุตบะห์ช่วงแรก อยาตุลลอฮ์ สะอีดี ได้ย้ำถึงการมีความยำเกรง และกล่าวว่า เราควรพยายามทำให้ตัวเราใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นโดย ผ่านการมีความยำเกรงอย่างเข้มข้น

อิมามนมาซวันศุกร์เมืองกุม ชี้ถึงโองการที่ ๔๐ ซูเราะห์ อัตเตาบะห์

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ

ความว่า ถ้าหากพวกจ้าไม่ช่วยเหลือเขา แท้จริงนั้นอัลลอฮ์ได้ทรงช่วยเขามาแล้ว…..

ซึ่งในโองการนี้ พระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวถึง ความช่วยเหลือของพระองค์ในเหตุการณ์การอพยพครั้งประวัติศาสตร์ของท่านศาสดา (จากมักกะห์ไปยังมะดินะห์) และกล่าวว่าถ้าพวกคุณไม่ช่วยท่านศาสดา (ศ็อลฯ) พระเจ้าก็จะทรงช่วยเหลือเขา แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุด

อยาตุลเลาะห์ ซัยยิด มุฮัมมัด สะอีดี กล่าวว่า “หลังจากได้รับรู้ถึงโองการนี้ ชาวมุสลิมในยุคแรกเริ่มตระหนักว่า พระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เบื้องหลังท่านศาสดา (ศ็อลฯ) และผู้คนจึงรู้สึกว่า เหตุใดเราจึงไม่อยู่ในท่ามกลางปัจจัยแห่งชัยชนะเหล่านี้ และไม่บรรลุเกียรติยศทั้งดุนยาและอาคิเราะห์”

อยาตุลเลาะห์ ซัยยิด มุฮัมมัด สะอีดี กล่าวอีกว่า หากศัตรูต้องการบีบบังคับประเทศใดให้เกิดความอ่อนแอลง โดยไม่สนใจถึงวิธีการ วิธีหนึ่งของพวกเขาคือจะประเมินความมั่งคั่งให้ต่ำด้วยการเอาเกียรติของประเทศนั้นออกไปให้พ้น และกล่าวหาว่านักวิทยาศาสตร์ของพวกเขาไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ และชนชั้นสูงของพวกเขาก็ไม่ใช่ชนชั้นสูง

อิมามนมาซวันศุกร์เมืองกุม ได้กล่าวถึง วันแห่งพระเจ้า(อัยยามุลเลาะห์)และเดือนรอญับที่จะมาถึงว่า เราควรใช้ประโยชน์สูงสุดจากความบารอกัตของเดือนนี้ และพยายามใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาต่างๆของเดือนอันสูงส่งนี้อยู่เสมอ เดือนรอญับเป็นเดือนแห่งการทำอิบาดะห์ต่อพระองค์ เป็นเดือนแห่งการวิงวอนขอดุอาอฺ ท่านอิมามริฎอ (อ) ได้รายงานวจนะบทหนึ่งจากท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ว่า เดือนรอญับเป็นเดือนของพระองค์ และเป็นเดือนที่หลั่งไหลซึ่งความโปรดปรานของพระองค์

ในคุตบะห์ช่วงที่สอง อิมามนมาซวันศุกร์เมืองกุม ชี้ว่า เราอยู่ในวาระสิบวันรุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติอิสลาม วันครบรอบชัยชนะอันรุ่งโรจน์ของการปฏิวัติอิสลาม และในการปฏิวัติครั้งนี้ อิหม่ามโคมัยนี(รฎ)ได้ให้สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติและสร้างความมั่นใจแกประชาชนที่ได้รับชัยชนะด้วยศรัทธาอันมั่นคงยิ่ง

อยาตุลเลาะห์ ซัยยิด มุฮัมมัด สะอีดี กล่าวเสริมว่า ชะฮีด มุเฏาะฮารี กล่าวถึงอิมามโคมัยนี (รฎ) ว่า อิมามโคมัยนี (รฎ) เชื่อและศรัทธามั่นในวิถีทางของเขา เป้าหมายของเขา ประเทศชาติของเขา และทำในสิ่งที่เขาพูดในช่วงชีวิตของเขา และสิ่งนี้ทำให้ อิมามโคมัยนี (รฎ) เป็นอมตะ