ครั้งแรก อุลามาอ์ซูฟี ร่วมมัจญลิสวิลาดัตท่านหญิงฟาตีมะห์(อ)ในประเทศมาลี

133

ครั้งแรก อุลามาอ์ซูฟี ร่วมมัจญลิสวิลาดัตท่านหญิงฟาตีมะห์อัซซะห์รอ(อ)ในประเทศมาลี

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 65 เนื่องในวาระคล้ายวันวิลาดัตของท่านหญิงฟาตีมะห์อัซซะห์รอ(อ) บุตรีสุดที่รักของท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ็อลฯ) ได้มีการจัดมัจญลิสวันวิลาดัต โดยมีนักการศาสนาชีอะห์ ผู้ร่วมแนวทางอะห์ลุลบัยตฺ(อ) และอุลามาอ์ซูฟี จำนวนหนึ่ง เข้าร่วมงานดังกล่าวที่จัดขึ้นในเมืองบามาโกเมืองหลวงของมาลี

นี่เป็นครั้งแรกที่อุลามาอ์ซูฟี เข้าร่วมในงานดังกล่าว

มาลีเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก ตามสถิติปี 2020 ระบุว่ามากกว่า 90% ของประชากร 20 ล้านคนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมนับถือมัศฮับมาลีกี และซูฟี