พนักงานชาวคริสต์สถานทูตอิรักในคูเวตยอมทำงานข้ามคืน อำนวยความสะดวกผู้แสวงบุญกัรบาลาอ์

497

พนักงานชาวคริสต์สถานทูตอิรักในคูเวต ยอมทำงานข้ามคืน อำนวยความสะดวกผู้แสวงบุญ กัรบาลาอ์

สถานทูตอิรักในคูเวต ได้ออกวิซ่าให้กับชาวคูเวตที่ผู้จะไปซิยารัตอัรบาอีนแล้ว 8000 คน

เจ้าหน้าที่สถานทูตอิรักประจำคูเวต ซึ่งเป็นชาวคริสต์ ยอมอยู่สถานทูตข้ามคืน เพื่อจัดการเรื่องพาสปอร์ตของบรรดาผู้แสวงบุญอัรบาอีนฮุซัยนี ที่กัรบาลาอ์ จำนวน 1600 เล่ม

มีคนถามว่าทำไมต้องทำงานข้ามคืนถึงขนาดนี้ เขาตอบว่า ฉันทำด้วยกับความรักที่มีให้กับฮุเซ็น ฮุเซ็นคือแรงบันดาลใจให้ฉันนึกถึงคนอื่นก่อนตัวเองเสมอ

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานทูตอิรักในคูเวต ได้ออกวิซ่าให้กับชาวคูเวตแล้ว 8000 คน ในช่วงสัปดาห์ที่จะไปแสวงบุญที่ออกวีซ่าที่สี่สิบ

ในช่วงปีที่ผ่านมามีผู้แสงบุญอัรบาอีนฮุซัยนี เข้าร่วมพิธีอัรบาอีนฮุซัยนีที่กัรบาลาอ์ จำนวน 20 ล้านคน

http://www.shia-news.com/fa/news/105910/8000-ویزا-توسط-سفارت-عراق-در-کویت-صادر-شد-تصویر