โอวาทจาก อยาตุลลอฮ์ ญะวาด มัรวี ในพิธี “สวมชุดนักการศาสนา”

176

โอวาทจาก อยาตุลลอฮ์ ญะวาด มัรวี ในพิธี “สวมชุดนักการศาสนา”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2022 ท่านอยาตุลลอฮ์ เชคญะวาด มัรวี สมาชิกสภาสูงสุดสถาบันเฮาซะฮ์แห่งชาติ ได้ทำการสวมชุดนักการศาสนาให้กับนักเรียนศาสนาในจังหวัดลอเรสตาน โดยในพิธีดังกล่าวมีตัวแทนของผู้นำสูงสุดประจำจังหวัดลอเรสตาน บรรดาเจ้าหน้าที่ อาจารย์สถาบันศาสนา นักวิชาการ และประชาชนกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมเป็นเกียรติ

อยาตุลลอฮ์ ญะวาด มัรวี ได้แสดงความยินดีในวาระครบรอบวันประสูติของท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ (อ) และได้ชี้ว่า หนึ่งในคุณลักษณะพิเศษของนักเรียนศาสนาคือการเป็นทหารของท่านอิมามมะฮฺดี (อ) พวกท่านพึงรู้ถึงความโปรดปรานนี้ และอย่าหวั่นไหวในคำพูดที่เสียดสีต่างๆ อย่าปล่อยให้อุปสรรคปัญหาและความเป็นอยู่ ทำให้พวกท่านละเลยการใฝ่หาความรู้ นอกเหนือจากนั้นแล้ว นักเรียนศาสนายังเป็นแบบอย่างของเยาวชนในสังคมปัจจุบันอีกด้วย

อยาตุลลอฮ์ ญะวาด มัรวี กล่าวเสริมอีกว่า การศึกษาหาความรู้สำหรับนักเรียนศาสนานั้นไม่ใช่อาชีพ แต่เป็นภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ควรขอบคุณการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านที่ทำให้ภารกิจนี้เป็นภารกิจระดับโลกและขณะนี้โลกกระหายที่จะเรียนรู้คำสอนของอะห์ลุลบัยตฺ (อ)

อยาตุลลอฮ์ ญะวาด มัรวี กล่าวว่า “นักเรียนศาสนาที่ปฏิบัติภารกิจในการเป็นทหารของ อิมามมะฮ์ดี (อ) จงรู้เถิดว่า การทำภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ ต้องควบคู่กับจิตวิญญาณ และนี่คือคำแนะนำของผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลาม (อิมาม คาเมเนอี) และบรรดามัรเญียะอฺที่ยิ่งใหญ่

อยาตุลลอฮ์ ญะวาด มัรวี ได้แนะนำบรรดานักเรียนศาสนาว่า จงให้ความสำคัญกับการอิบาดัตในยามดึก การสร้างสัมพันธ์กับอัลกุรอาน และการให้ความเคารพ ให้เกียรติแก่ครูบาอาจารย์ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับจิตวิญญาณ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาขัดเกลาตนเองให้สูงส่งยิ่งๆขึ้นไป

หมายเหตุ: พิธี “สวมชุดนักการศาสนา” ถือเป็นประเพณีปฏิบัติในสถาบันศึกษาศาสนาในอิหร่านและอิรัก เป็นพิธีกรรมที่จัดมอบให้กับบรรดานักการศาสนาที่ผ่านระดับชั้นการศึกษาและมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะเป็นนักเผยแพร่หลักคำสอนในสังคม จากมืออันมีเกียรติของปราชญ์และผู้รู้ดับสูงในสถาบัน และการสวมชุดนักการศาสนาดังกล่าวถือเป็นเกียรติสำหรับนักเรียนศาสนาทุกคนที่ได้รับภารกิจในการทำหน้าที่รับใช้ศาสนา

ทั้งนี้พิธีสวมชุดนักการศาสนาจะมีขึ้นในวาระแห่งความเป็นสิริมงคลต่างๆทางศาสนา เช่น วันวิลาดัตท่านหญิงฟาตีมะห์ (อ) วันวิลาดัตท่านอิมามอะลี (อ) วันอีดฆอดีรกุม ฯลฯ

แฟ้มภาพ นักศึกษาศาสนาไทยประจำมหาวิทยาลัยนานาชาติ อัลมุสฏอฟา เมืองกุม ประเทศอิหร่าน จำนวนสิบสามคน ได้เข้าพิธีสวมชุดนักการศาสนา โดยท่านอยาตุลลอฮ์ เชคญะวาด มัรวี สมาชิกสภาสูงสุดสถาบันเฮาซะฮ์แห่งชาติ ในค่ำคืนวันประสูติท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ (อ) นายหญิงแห่งสรวงสวรรค์