รายงานภาพ กรุงคาบูลจัดงาน “วันวิลาดัตท่านหญิงฟาตีมะห์(อ)”

51

รายงานภาพ กรุงคาบูลจัดงาน “วันวิลาดัตท่านหญิงฟาตีมะห์(อ)”

23 มกราคม 65 เนื่องในวาระคล้ายวันวิลาดัตท่านหญิงฟาตีมะห์ อัซซะห์รอ(อ) บุตรีของท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ็อลฯ) ได้มีการจัดมัจญลิสดังกล่าวขึ้น ใน มัสยิดประจำสถาบันฟีกฮ์อะอิมมะห์ อัฏฮาร์ ในกรุงคาบูล อัฟกานิสถาน ซึ่งในงานมี อาจารย์ นักเรียนศาสนา นักศึกษาและผู้ร่วมสายธารอะห์ลุลบัยต(อ)จำนวนมากเข้าร่วม

อ้างอิง

fa.shafaqna.com