ท่านหญิงอาอิชะห์ เล่าเหตุการณ์ “จุมพิตแห่งอานุภาพ กลิ่นไอแห่งสวรรค์”

32

ท่านหญิงอาอิชะห์ เล่าเหตุการณ์ “จุมพิตแห่งอานุภาพ กลิ่นไอแห่งสวรรค์”

ท่านหญิงอาอิชะฮ์ กล่าวว่า “ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (ซ) นั้น มีความคล้ายคลึงกับท่านศาสนทูต (ศ็อลฯ) มากที่สุดในการพูดจา เมื่อนางเข้าพบท่านศาสนทูต (ศ็อลฯ) ท่านจะจับมือนาง ยกขึ้นมาจุมพิต และให้นางนั่งในที่ของท่าน และทุกครั้งที่ท่านศาสนทูต (ศ็อลฯ) มาหาท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (ซ) นางก็จะลุกขึ้นยืนเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่บิดา จุมพิตมือของท่าน และให้ท่านนั่งในที่ของนาง”

วันหนึ่งท่านหญิงอาอิชะฮ์เห็นท่านศาสนทูต (ศ็อลฯ) กำลังจุมพิตท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (ซ) ท่านจึงกล่าวว่า “โอ้ ท่านศาสนทูต ท่านยังจุมพิตฟาฏิมะฮ์อยู่อีกหรือ ทั้ง ๆ นางก็มีสามีแล้ว?”

ท่านศาสนทูต (ศ็อลฯ) ตอบว่า “หากเธอรู้ว่าฉันรักฟาฏิมะฮ์ขนาดไหน ความรักของเจ้าที่มีต่อนางก็จะมีมากเพิ่มขึ้นด้วย ฟาฏิมะฮ์คือเทพธิดาในเรือนร่างของมนุษย์ เมื่อใดก็ตามที่ฉันอยากได้กลิ่นหอมของสรวงสวรรค์ ฉันก็จะหอมฟาฏิมะฮ์”

มีผู้ถามท่านหญิงอาอิชะฮ์ว่า “ใครเป็นที่รักที่สุดของท่านศาสนทูต (ศ็อลฯ) ?”

นางตอบว่า “ฟาฏิมะฮ์ (ซ)”

และถามต่อไปว่า “ในเหล่าบุรุษนั้น ใครคือผู้ที่ท่านศาสนทูต (ศ็อลฯ) รักมากที่สุด?” นางตอบว่า “ท่านอะลี สามีของนาง”

ท่านอะลี บินอะบีฏอลิบ (ซ) ถามท่านศาสนทูต (ศ็อลฯ) ว่า “โอ้ ท่านศาสนทูต ท่านรักข้าพเจ้ามากกว่า หรือรักฟาฏิมะฮ์มากกว่า?” ท่านศาสนทูต (ศ็อลฯ) ตอบว่า “เจ้าเป็นที่ชื่นชอบมากกว่า และฟาฏิมะฮ์เป็นที่รักมากกว่า”

เมื่อท่านศาสนทูต (ศ็อลฯ) ต้องการที่จะออกเดินทาง คนสุดท้ายที่ท่านจะล่ำลาคือท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (ซ) และเมื่อท่านกลับจากการเดินทาง คนแรกที่ท่านจะไปพบคือท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (ซ) เช่นกัน