แบบอย่างของท่านหญิงฟาตีมะห์(อ)ในเรื่องฮิญาบ

52

แบบอย่างของท่านท่านหญิงฟาตีมะห์(อ) ในเรื่องฮิญาบ

ครั้งหนึ่งสาวกคนหนึ่งของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ซ็อลฯ)ซึ่งตาบอดผู้มีนามว่า อบูบะซีร ได้มาหาท่านหญิง ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ซ็อลฯ)เห็นท่านหญิงได้แต่งตัวปกปิดร่างกายอย่างมิดชิดออกมาพบอบูบะซีร ประหนึ่งว่าตนเองกำลังอยู่ต่อหน้าบุคคลที่มีดวงตามองเห็นได้อย่างเป็นปกติ

ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ซ็อลฯ)ได้ถามท่านหญิงว่า อบูบะซีรเป็นคนตาบอด แล้วไฉนเธอจึงคุมกายอย่างมิดชิดถึงเพียงนี้?

ท่านหญิงได้ตอบบิดาของตนว่า : เขาไม่เห็นหนู แต่หนูมองเห็นเขา ยิ่งไปกว่านั้นอย่างน้อยเขาก็จะสัมผัสกลิ่นกายของหนูได้

การระมัดระวังตนในการปฏิสัมพันธ์กับชายที่แปลกหน้า(เพศตรงข้าม)ในลักษณะเช่น นี้เป็นอุปนิสัยและมารยาทที่ติดกายของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะรอ(ซ.) ตลอดมา