เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ “ดุอาอฺกุเมล” ต้นทุนชีวิตของมนุษยชาติ(ตอนที่๑)

241

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ “ดุอาอฺกุเมล” ต้นทุนชีวิตของมนุษยชาติ (ตอนที่๑)

ดุอาอฺกุเมล คือต้นทุนอันทรงคุณค่ามหาศาลในสายธารชีอะฮ์อิมามียะฮ์ สำหรับการนำมนุษย์เข้าสู่การเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์แบบ

ดุอาอฺกุเมล บทเรียนชั้นสูงที่ได้สอนถึงวิชาการศาสนาอิสลาม และความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ)

ดุอาอฺกุเมล คือแบบฉบับการอบรมจริยธรรม ศีลธรรมอันดีงามแก่มนุษย์ ซึ่งสามารถสร้างสรรค์สังคมของมนุษย์ ให้กลายเป็นสังคมที่ดีได้

คลังวิชาการความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ในความหมายของดุอาอ์กุเมลนั้น มากมายยิ่งนัก แต่ใคร่จะให้ผู้อ่านได้มุ่งมั่นทำความเข้าใจกับความหมายให้มาก ในที่นี้ใคร่จะสรุปเนื้อหาโดยรวมดังนี้

ประการแรก คือ การรู้จักพระผู้เป็นเจ้า

ดุอาอฺกุเมล สอนให้มนุษย์รู้จักพระผู้เป็นเจ้าด้วยการนำเสนอ และอธิบายถึงคุณลักษณะต่างๆ ของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) ในหลายๆ ตอนด้วยกัน อาทิเช่น คุณลักษณะของผู้มีความเมตตาเป็นล้นพ้น พระผู้ทรงเดชานุภาพ การหมุนของโลก การดำรงอยู่ของสรรสิ่งทั้งมวลในโลกนี้ ล้วนอยู่ในการบริการจัดการของพระองค์ทั้งสิ้น สรรพสิ่งทั้งมวลล้วนมีความต้องการความเผื่อแผ่ของพระองค์ เพราะพระองค์คือพระผู้สร้าง

พระผู้ทรงมีเกียรติยศและศักดิ์ศรี และเกียรติยศศักดิ์ของความเป็นมนุษย์มิใช่อยู่ที่ตำแหน่งหน้าตาหรือฐานะทางการเงิน ทว่ามันคือสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าจะมอบให้กับบ่าวที่แท้จริงของพระองค์ ความเกรียงไกรของพระองค์ซึ่งไม่มีสิ่งใดๆ เทียบเทียมได้

ดุอาอฺกุเมล นำมนุษย์เข้าสู่การรู้จักพระผู้เป็นเจ้า และเป็นบ่าวที่แท้จริงของพระองค์ ดุอาอฺกุเมลสอนให้มนุษย์เข้าใจว่าทุกสรรพสิ่งทั้งมวลบนโลกนี้จะสูญสลาย และสิ่งที่จะคงอยู่นิรันดร คือพระองค์เท่านั้น ดังนั้นมนุษย์ทุกคนจะต้องพัฒนาตนเองให้ทุกๆ การเคลื่อนไหวของตนไปสู่แนวทางของพระองค์เพื่อการคงอยู่นิรันดรเช่นเดียวกัน

พระองค์คือรัศมีอันเจิดจำรัส ทุกๆ รัศมีที่มีอยู่ในโลกนี้นั้น คือรัศมีของพระผู้เป็นเจ้า มนุษย์ทุกคนพยายามสลัดตนเองจากความมืดสู่แสงสว่างซึ่งจะสร้างความสงบสุขแก่จิตวิญญาณ โอ้พระองค์ผู้ทรงเป็นแสงสว่าง โอ้พระผู้ทรงพิสุทธิ์ โอ้พระผู้ทรงดำรงอยู่ก่อนบรรดาสรรพสิ่งทั้งมวล โอ้พระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่หลังจากสิ่งสุดท้ายได้มลายลง

يَا نُورُ يَا قُدُّوسُ، يَا أَوَّلَ الْأَوَّلِينَ، وَيَا آخِرَ الْآخِرِينَ

“ยานูรู ยากุดดูส ยาเอ้าวะลัลเอาวะลีน วะยาอาคิร้อล อาคิรีน”

โปรดติดตามตอนที่๒