ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการขอดุอาอ์

177

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการขอดุอาอ์

ฮะดิษบทหนึ่งรายงานโดยท่านหญิงฟาฏีมะฮ์(อ.) : ฉันได้ยินท่านศาสดามุฮัมหมัด(ศ็อลฯ) กล่าวอยู่สม่ำเสมอว่า :”แท้ที่จริงแล้ว ในวันศุกร์มีช่วงเวลาหนึ่งถ้าหากมุสลิมคนหนึ่งขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์(ซ.บ) แล้ว เขาจะได้รับในสิ่งที่ปรารถนา”

ฉันจึงถามว่า : โอ้ท่าน รอซูลุลลอฮ์ ! ช่วงเวลานั้น คือ ช่วงเวลาใดกัน ?

ท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่า : “เมื่อตอนที่ครึ่งหนึ่งของดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้ว”

ศอฮาบะฮ์ท่านหนึ่งได้รายงานต่อว่า : ท่านหญิงฟาฏีมะฮ์(อ.)กล่าวกับทาสของท่านอย่างสม่ำเสมอว่า : ทุกๆวันศุกร์ เจ้าจงลุกขึ้นและสังเกตดวงอาทิตย์ถ้าหากว่าครึ่งหนึ่งของมันนั้นได้ลับขอบฟ้าไปแล้ว จงเรียกฉันเพื่อที่ว่าฉันจะได้ทำการขอดุอาอ์