อะไรคือมาตรวัดความสุขและความทุกข์ของมนุษย์?

41

อะไรคือมาตรวัดความสุขและความทุกข์ของมนุษย์?

มีหลายเหตุการณ์ที่ว่า ด้วยเรื่องความสุขและความทุกข์ของมนุษย์ได้ถูกกล่าวถึงในริวายัต และบทสรุปของเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้มนุษย์มีความสุขและมีความ ทุกข์ หรืออีกการตีความที่ดีกว่า คือมนุษย์ทุกคนต้องการความสมบูรณ์แบบนั่นหมายถึงว่าถ้าเขาไปถึงยังความ ต้องการหรือเขามีความสมบูรณ์แบบอย่างที่เขาวาดฝันไว้เขาก็จะมีความสุข แต้ถ้าเขาไม่มีหรือไปไม่ถึงยังความสมบูรณ์แบบที่เขาจินตนาการไว้เขาก็จะเป็น ทุกข์ ในเมื่อเป็นเช่นนั้น เราก็มาพิจารณากันว่า อะไรที่เป็นเหตุปัจจัยของความสุขและความทุกข์ของมนุษย์อย่างแท้จริง

อิมามอะลี(อ) กล่าวว่า : ความสมถะหรือไม่ยึดติดกับดุนยามีความเชื่อมโยงกับความสุขและความทุกข์ของ มนุษย์ บทสรุปสั้นๆ สองประโยคจากอัลกุรอานเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือไม่ว่าเราจะศูนย์เสียอะไรก็ตามแต่ จงอย่าได้ทุกข์ใจกับความสูญเสียนั้น นั้น และในขณะเดียวกันจงอย่าสุขใจกับความรื่นเริงสำราญที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเพราะ หากว่าเราต้องสูญเสียสิ่งนั้นเราอาจจะเศร้าสลดและทุกข์ใจได้ หากการดำรงชีวิตของมนุษย์เปรียบเสมือนเหรียญๆหนึ่งความสุขและความทุกข์ก็จะ เป็นด้านหัวและด้านก้อยของการใช้ชีวิต และหากเราสามารถที่จะประคับประคองตัวเองให้อยู่ในความนิ่งสงบไม่ว่าจะสุข หรือทุกข์นั่นหมายถึงว่าคุณกำลังได้รับประโยชน์จากความสมถะของการใช้ชีวิต อย่างแท้จริงและจงใช้ความพยายามทั้งหมดของเราไปกับเรื่องราวของโลกหลังความ ตายของเราให้ได้มากที่สุด นั่นก็คือการปฏิบัติอามัลหรือคุณงามความดีต่างๆตามที่บรรดาอิมาม(อ) ได้ทำไว้เป็นแบบอย่างสำหรับพวกเราทุกคน

แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นทั้งความสุขและความทุกข์ก็มีประโยชน์ในตัวของมันเองกับการใช้ชีวิตของมนุษย์เพราะ

ความสุข จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวา ความทุกข์ จะเป็นตัวผลักดันให้มนุษย์มีความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมซึ่งหากมนุษย์พอใจและมีความสุขกับสถานการณ์เดียวในปัจจุบัน ที่ตนเองเป็นอยู่หรือชีวิตมนุษย์ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้ความกดดันทางด้านความ ทุกข์บ้างมนุษย์ก็จะรู้สึกพึงพอใจในสถานะที่เขาเป็นอยู่ตลอดเวลาหรือเรียก ว่าเขามีความสุขกับชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเสมอ แน่นอนเขาจะตกอยู่ในอันตราย เพราะความรู้สึกเช่นนี้จะทำให้เขาไม่คิดที่จะพยามพัฒนา หรือใช้ความสามารถที่มีในตัวเขาอย่างเต็มที่และเขาก็จะตกอยู่ในสภาวะแห่ง ความถดถอย ด้อยในการพัฒนาด้านศักยภาพอย่างแน่นอน ยกตัวอย่างเช่น บุคคลที่ประสพกับโรคร้ายต่างๆที่คร่าชีวิตมนุษย์ เช่น โรคเอดส์ หรือโรคมะเร็งจะเป็นที่รู้กันว่าคนที่เป็นโรคเหล่านี้สุดท้ายเขาก็จะประสพ กับความตาย และหากพวกเขามองว่าการเป็นโรคนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตมนุษย์หรือสามารถ ที่จะรับกับสภาพเหล่านั้นได้พวกเขาก็จะปฏิเสธการเข้ารับการรักษา และสุดท้ายโรคร้ายเหล่านั้นก็จะจบชีวิตของเขาลง

อิมามอะลี(อ)ได้กล่าวว่า บางครั้งมนุษย์จะมีความสุขกับสิ่งที่พวกเขาได้มา และอยู่ในครอบครองของเขา และในขณะเดียวกันมนุษย์ก็มีความทุกข์กับการสูญเสียสิ่งที่เขามีอยู่และ ความไม่สมปรารถนาทั้งหลาย เพราะฉะนั้นพึงรู้ไว้ เถิดว่าความสุขอย่างเดียวของเราคือการได้ใช้ความเพียรพยายามทั้งหมดที่มีไป กับการขวนขวายเพียงเพื่อการสะสมเสบียงไว้สำหรับโลกหน้าของเราเท่านั้นนี่ถึง จะเป็นความสุขที่แท้จริงที่มนุษย์ผู้มีสติปัญญาทั้งหลายพึงมี