อยาตุลลอฮ์ มะการีม แสดงความยินดี พิธีเปิดมัสยิดท่านหญิงฟาตีมะห์(อ)ในบากู อาเซอร์ไบจาน

40

อยาตุลลอฮ์ มะการีม แสดงความยินดี ในวาระพิธีเปิดมัสยิดท่านหญิงฟาตีมะห์(อ)ในเมืองบากู อาเซอร์ไบจาน

อยาตุลเลาะห์ มะการีม ชิรอซี หนึ่งในมัรเญีอ์ตักลีดชีอะห์ ส่งสาส์นแสดงความยินดีแก่ชาวอาเซอร์ไบจานในเมืองบากู ในวาระพิธีเปิดมัสยิดท่านหญิงฟาตีมะห์ (อ) และขอบคุณเจ้าหน้าที่อาเซอร์ไบจานที่เปิดมัสยิดแห่งนี้

ข้อความแสดงความยินดีของอยาตุลเลาะห์ มะการีม ชีรอซี มีดังนี้ :

ด้วยนามของพระเจ้า

ขอความศาสนติและความจำเริญ

ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระเจ้า เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ได้ทราบข่าวการเปิดมัสยิดท่านหญิงฟาตีมะห์(อ)อีกครั้งในเมืองบากู ประเทศอาเซอร์ไบจานและมีการนมาซญะมาอะห์ร่วมกันในสถานที่แห่งนี้

ในการนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชีอะห์แห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการในภูมิภาค และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่ให้การช่วยเหลือในการสร้างมัสยิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งจนแล้วเสร็จและทำการเปิดมัสยิดแห่งนี้อย่างเป็นทางการ

อยาตุลลอฮ์ มะการีม ชีรอซี

 

อนึ่ง พิธีเปิดมัสยิดท่านหญิงฟาตีมะห์(อ)อย่างเป็นทางการ ในเมืองบากู มีขึ้นเมื่อวันที่8 มกราคม 2022

 

อ้างอิง

fa.abna24.com