ติดตั้งจอภาพขนาดใหญ่แบบ Full HD ในฮะรัมท่านอิมามฮุเซ็น(อ) เพื่อชี้ทิศทางให้กับผู้ซิยารัต

411

ติดตั้งจอภาพขนาดใหญ่แบบ Full HD ในฮะรัมท่านอิมามฮุเซ็น(อ) เพื่อชี้ทิศทางให้กับผู้ซิยารัต

เจ้าหน้าที่ฝายกิจการเผยแผ่ของฮะรัมท่านอิมามฮุเซ็น (อ)เปิดเผย ถึงการติดตั้งจอภาพขนาดใหญ่ที่มีความละเอียดสูงและมีคุณภาพเพื่อช่วยชี้ทิศทางให้กับผู้แสวงบุญในฮะรัมท่านอิมามฮุเซ็น(อ)

เจ้าหน้าที่ฝายเทคนิค ของฮะรัมท่านอิมามฮุเซ็น(อ)เผยว่า ตามคำสั่งของหัวหน้าผู้บริหารฮะรัมท่านอิมามฮุเซ็น(อ) ให้มีการติดตั้งจอภาพขนาดใหญ่ทั้งภายในและภายนอกฮะรัมท่านอิมามฮุเซ็น(อ)

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเช่น การนมาซ และการบรรยายทางศาสนา เช่นเดียวจะมีการนำเสนอภาพบรรยากาศของคณะคาราวานที่เข้ามาในบริเวณฮะรัม พร้อมกับแนะนำด้านสุขภาพให้กับผู้แสวงบุญ

http://imamhussain.org/persian/news/1338vie.html