รู้จัก “ท่านหญิงอุมมุลบะนีน” มารดาแห่งเหล่าบุตรชาย ตอนที่3

19

รู้จัก ท่านหญิงอุมมุลบะนีนมารดาแห่งเหล่าบุตรชาย ตอนที่3

บุคลิกภาพอันสูงส่งของมารดาทั้งสี่ชะฮีดในแนวทางแห่งอิสลาม

ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ บินติ ฮิซาม หรือเป็นที่รู้จักกันว่า อุมมุลบะนีน ท่านนั้นเป็นบุคคลหนึ่งที่ฐานะภาพอันสูงส่งในหน้าประวัติศาสตร์ของอิสลาม และยังเป็นหนึ่งในสตรีตัวอย่างอีกด้วย

ท่านหญิงนั้นเป็นหนึ่งในภรรยาของท่านอิมามอะลี ที่มีบุตรด้วยกันทั้งสี่คน คือ อะบุลฟัฎล์อัลอับบาส ,อับดุลเลาะฮ์,ญะอ์ฟัร,และอุษมาน ซึ่งทั้งหมดนั้นได้เสียสละตนเพื่อปกป้องในวิลายัต จนได้รับตำแหน่งในการเป็นชะฮีด

ท่านหญิงคือผู้ที่ได้ส่งบุตรทั้งหลายของท่านเพื่อไปต่อสู้กับความเท็จ ความอธรรมทั้งมวลโดยที่จะทำให้พวกเขานั้นได้เสียสละในการปกป้องวิลายัตและอิมามัต จนในที่สุดพวกเขาก็ได้รับสถานภาพอันสูงส่ง นั่นคือ การเป็นชะฮีด

เนื่องจากท่านหญิงนั้นมีบุตรชายทั้งหมด จึงถูกเรียกว่า อุมมุลบะนีน จึงหมายถึง มารดาของบุตรชายทั้งหลาย หลังจากเหตุการณ์ในอาชูรอ ท่านหญิงอุมมุลบะนีนได้แสดงความเศร้าโศกเสียใจต่อการเป็นชะฮีดของอิมามฮูเซนและบุตรชายทั้งหมดของท่าน ซึ่งทำให้เหล่าศัตรูนั้นก็รู้สึกเสียใจไปด้วยกับท่าน

ร่างอันไร้วิญญาณของท่านหญิงได้ถูกนำไปฝังยังสุสานอัลบะเกียะอ์ ณ เมืองมะดีนะฮ์

ติดตามตอนที่4