เปิดประวัติ “นักวิชาการซุนนี” ชาวเคนยา เข้ารับชีอะห์

137

เปิดประวัติ “นักวิชาการซุนนี” ชาวเคนยา เข้ารับชีอะห์

เชคอับดุลลอฮี นัสเซอร์ ผู้นำทางจิตวิญญาณของชีอะห์ เคนยา เกิดในปี ค.ศ. 1932 ที่เมือง มอมบาซา ประเทศเคนยา

เขาเป็นนักวิชาการที่ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่ง มีผลงานในการเขียนตำราและหนังสือศาสนาจำนวนมาก ผู้คนจำนวนมากในแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกากลางได้เข้ารับสายธารแห่งอะห์ลุลบัยต์ (อ) โดยผ่านการอ่านตำราและหนังสือของเขา

เขาเป็นนักวิชาการ อาจารย์นักต่อสู้ และสอนศาสนาอิสลามในห้องเรียนอยู่เสมอ

เชค อับดุลลอฮี นัสเซอร์ เป็นนักพูดและนักวิชาการคนสำคัญของเมืองมอมบาซา เป็นผู้รู้คนสำคัญของซุนนี่ และได้หันมารับแนวทางอะห์ลุลบัยตฺ(อ)ในปี ค.ศ. 1975 หลังจากที่เข้ารับแนวทางอะห์ลุลบัยต(อ)แล้ว พวกลัทธิวะฮาบีและองค์กรในเครือซาอุดิอาระเบียดำเนินการต่อต้านเขาในรูปแบบต่างๆ และพยายามกระทำทุกอย่างเพื่อนำเขากลับมาสู่แนวทางเดิม พร้อมกับให้สินบนและการข่มขู่ แต่ก็ไม่สำเร็จ…..

ครั้งหนึ่ง เชค อับดุลลาฮี นัสเซอร์ ได้กล่าวในการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุผลที่เขาเป็นชีอะห์ว่า : ฉันได้ศึกษาชีวิตประวัติและความประเสริฐของท่านอะลี บิน อบีตอลิบ (อ) ซึ่งมันค่อยๆรู้สึกซึมซับและได้เข้าใจว่า ท่านอะลี เป็นศอฮะบะห์ที่ประเสริฐที่สุดหลังจากท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ็อล) ต่อมาไม่นาน ฉันได้รับหนังสือ “อัลฆอดีร” ของท่านอัลลามะห์ อามีนี เมื่อฉันได้อ่านหนังสือเล่มแรก ก็เข้าใจถึงความสัจธรรมและความถูกต้องชีอะห์ทันที จากนั้นฉันก็ไปยังมัสยิดชีอะห์ และเริ่มศึกษาอ่านหนังสือหลายเล่มด้วยกัน และในที่สุดฉันก็พบกับทางนำและเข้ารับชีอะห์!!!

หลังจากเปลี่ยนมานับถือมัศฮับชีอะห์ เชค อับดุลลาฮี นัสเซอร์ ก็มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มจำนวนผู้เข้ารับแนวทางอะห์ลุลบัยต(อ)ในเคนยา และประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ด้วยการเขียนหนังสือและเอกสารเกี่ยวกับชีอะห์

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา นักวิชาการผู้มีชื่อเสียงท่านนี้ ซึ่งมีความรอบรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อิสลาม หลักศรัทธาและความเชื่อของชีอะห์ ได้ถกอภิปรายกับนักวิชาการวะฮาบีในเคนยาหลายต่อหลายครั้ง เนื้อหาการบรรยายของ เชค อับดุลลาฮี นัสเซอร์ ซึ่งยังคงเผยแพร่ในหมู่ชาวมุสลิมในประเทศนี้โดยเฉพาะในภูมิภาคของมหาสมุทรอินเดีย ในรูปแบบของเทปเสียงและวิดีโอ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างแรงจูงใจให้กับชาวมุสลิมให้เข้ามารับแนวทางอะห์ลุลบัยต(อ) ด้วยเหตุนี้ผู้รู้ชาวชีอะห์ท่านนี้จึงมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่หลักคำสอนของชีอะห์ในเคนยาและแม้แต่ประเทศโดยรอบ รวมทั้งแทนซาเนีย

เชค อับดุลลาฮี นัสเซอร์ ได้ประพันธ์หนังสืออันทรงคุณค่าเกี่ยวกับความเชื่อของชีอะห์ ซึ่งหนังสือดังกล่าว ชื่อว่า “ชีอะห์ และการตะกียะห์” เป็นหนึ่งในผลงานที่โดดเด่นของเขาในภาษาสวาฮิลี (ภาษาสวาฮีลี เป็นภาษากลุ่มแบนตูที่พูดอย่างกว้างขวางในแอฟริกาตะวันออก) ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นการตอบโต้หนังสือภาษาอาหรับ “อัลคุฏุฏ อัลอุรัยเฏาะห์” เขียนโดย มุฮิบบุดดีน อัลคอเตบ และได้ตีพิมพ์ในภาษาสวาฮิลี เมื่อสี่สิบปีที่แล้วภายใต้ชื่อหนังสือ “รากเหง้าของมัษฮับชีอะห์” ที่สร้างความคลุมเครือสงสัยให้กับชาวมุสลิมในแอฟริกา… . ในหนังสือเล่มนี้ เขาได้เขียนถึงแนวความคิดของการตะกียะห์จากมุมมองชีอะห์

เชค ได้กล่าวถึงหนังสือเล่มนี้ว่า: “เมื่อพิจารณาถึงข้อสงสัยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับปัญหาตะกียะห์ในแอฟริกา ฉันจึงคิดว่าจำเป็นต้องเขียนหนังสือเล่มนี้และเผยแพร่ต่อสาธารณะ และในเบื้องต้นก็เพื่อขจัดความคลุมเครือที่สร้างขึ้นโดยพวกวะฮาบี อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนเข้าใจเนื้อหาที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการตะกียะห์ตามคำสอนของอิสลามอย่างแท้จริง

เชค อับดุลลาฮี นัสเซอร์ เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันที่12 มกราคม 2022 ด้วยวัย 90 ปี

อ้างอิง

Hawzahnews.com