ผู้นำชีอะห์ไนจีเรียพบปะเยาวชน

64

ผู้นำชีอะห์ ไนจีเรีย พบปะเยาวชนในเมืองอาบูจา

ผู้นำชีอะห์ และเลขาธิการขบวนการอิสลามแห่งไนจีเรียได้พบกับตัวแทนของ “ขบวนการเยาวชนแห่งไนจีเรีย” ที่บ้านพักของท่านในเมืองอาบูจา

เชค อิบรอฮีม ซักซะกี ผู้นำชีอะห์และเลขาธิการขบวนการอิสลามแห่งไนจีเรีย พบกับตัวแทนของขบวนการเยาวชนแห่งไนจีเรีย ที่บ้านของท่านในเมืองอาบูจา เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2022

ในระหว่างการพบปะหลายชั่วโมง เชค อิบรอฮีม ซักซะกี ได้แนะนำวิธีแก้ปัญหาให้กับเยาวชนด้วยภารกิจและความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า และความพยายามในการปรับปรุงและขจัดอุปสรรค และกล่าวถึงความสำคัญของวัยหนุ่มว่าเป็นจุดเปลี่ยนในทุกสิ่ง หากพวกท่านทำสิ่งที่ดีในช่วงวัยหนุ่มก็จะเห็นผลลัพธ์ของมันในวัยชรา และหากพวกท่านทำสิ่งที่ไม่ดี ก็จะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาในอนาคต

ผู้นำชีอะห์ไนจีเรีย กล่าวเสริมว่า เยาวชนเป็นผู้บุกเบิกด้านความยุติธรรมมาโดยตลอด และเมื่อใดก็ตามที่เราพูดถึงศาสนาอิสลาม เยาวชนเหล่านี้ที่ได้ขานรับอย่างบริสุทธิ์ใจ และ ในยุคสมัยของท่านศาสดา (ศ็อลฯ) คนส่วนใหญ่ที่เข้ารับอิสลามก็เป็นคนหนุ่มสาว

อ้างอิง

fa.abna24.com