คุณสมบัติของผู้ศรัทธา ตอนที่1

20

คุณสมบัติของผู้ศรัทธา ตอนที่1

อัล-กุรอาน สาธยายถึงกลุ่มชนต่าง ๆ พร้อมทั้งคุณสมบัติของพวกเขาไว้มากมาย ซึ่งแต่ละกลุ่มชนมีคุณลักษณะและความสำคัญแตกต่างกันออกไป ตามความประพฤติและการปฏิบัติของพวกเขา แต่กลุ่มชนเพียงกลุ่มเดียวถือว่ามีคุณค่าและมีความสมบูรณ์ตามทัศนะ อัล-กุรอาน ซึ่งได้แก่กลุ่มชนที่มีความสำรวมตนจากบาปกรรม

อัล-กุรอาน กล่าวว่า

บรรดาผู้ศรัทธาในสิ่งเร้นลับ และดำรงนะมาซ และบริจาคบางส่วนในสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขา และบรรดาผู้ซึ่งศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้า และสิ่งที่ถูกประทานลงมาก่อนเจ้า และพวกเขาเชื่อมั่นในโลกหน้า

อัล-กุรอาน แบ่งประชาชาติที่ตามคำสอนของอิสลาม ออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

1.มุตตะกีน หมายถึง ผู้มีความยำเกรงหรือมีความสำรวมตน เป็นกลุ่มชนที่ยอมรับคำสอนอิสลามทุกประการ

2.กาฟิร หมายถึงผู้ปฏิเสธ เป็นกลุ่มชนที่ตรงกันข้ามกับชนกลุ่มแรก พวกเขาได้ประกาศยืนยันการปฏิเสธเมื่ออยู่ต่อหน้าอิสลามทั้งคำพูดและการกระทำ

3.มุนาฟิกีน หมายถึง ผู้กลับกลอก หรือพวกสองหน้าเมื่ออยู่กับมุสลิมพวกเขาจะแสดงตนเป็นมุสลิม และเมื่ออยู่กับพวกปฏิเสธ พวกเขาจะแสดงความปฏิเสธและเป็นปรปักษ์กับอิสลาม แน่นอน โฉมหน้าที่แท้จริงของพวกเขา คือ ผู้ปฏิเสธแต่แสดงตนเป็นผู้มุสลิม และมิต้องสงสัยว่าคนกลุ่มนี้เป็นอันตรายต่ออิสลามมากกว่าผู้ปฏิเสธที่แท้จริง ด้วยเหตุนี้จะเห็นว่า อัล-กุรอาน ได้เผชิญหน้ากับพวกกลับกลอกอย่างรุนแรง

ติดตามตอนที่2