การศอละวาตเป็นวาญิบหรือมุสตะฮับ?

59

การศอละวาตเป็นวาญิบหรือมุสตะฮับ?

อีกคำถามหนึ่งเกี่ยวกับการศอละวาตคือ การศอละวาตยังท่านศาสดา (ศ็อลฯ) เป็นวาญิบ(ข้อบังคับ)หรือมุสตะฮับ?

หากพิจารณาจากโองการที่ 56 ซูเราะห์ อัลอะห์ซาบ

«إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکتَهُ یصَلُّونَ عَلَی النَّبِی»

: แท้จริงอัลลอฮ์และมลาอิกะฮ์ของพระองค์ จะทำการศอละวาตยังท่านศาสดา(ศ็อล)”

ถือว่าการศอละวาตเป็นวาญิบ เพราะเรารู้ว่าในเบื้องต้นนั้นคำสั่งบ่งชี้ถึงข้อบังคับอย่างชัดเจน เว้นแต่จะมีบริบทอื่นที่แตกต่างไปจากนี้ ซึ่งในโองการนี้ พระองค์ทรงสั่งให้ศอละวาตยังท่านนบี(ศ็อล) ด้วยเหตุนี้จำเป็นต้องศอละวาตและสรรเสริญไปยังท่านนบี(ศ็อล)อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

ในขณะที่บรรดาฟุกอฮาที่มีชื่อเสียงและโด่งดังของชีอะห์และซุนนีเชื่อว่า การศอละวาตเป็นวาญิบที่จะต้องกล่าวในตะชะฮุด

อิบนุกุดามะฮฺ ฟะกีห์ชาวซุนนีที่มีชื่อเสียง กล่าวในหนังสืออัลมุฆนี ว่า : ใน ตะชะฮุด แรก จำเป็นต้องศอละวาตยังท่านศาสดา(ศ็อล)โดยกล่าวว่า:

«أللّهمّ صلّ علی محمّد و علی آل محمّد کما صلّیت علی إبراهیم . . .

ซึ่งในคำฟัตวาที่ศอเฮีย์และถูกต้อง ถือว่า การศอละวาตไปยังท่านศาสดาและวงศ์วานของท่านเป็นสิ่งจำเป็น และคำฟัตวาของชาฟิอีย์และอิสฮาก . . “ก็มีความเชื่อแบบนี้เช่นกัน

อิบนุรอฮะวียะฮฺ” (หนึ่งในฟุกอฮาของซุนนี) กล่าวว่า :

لو أنّ رجلا ترک الصّلاة علی النّبی صلّی اللّه علیه و آله فی التشهّد بطلت صلاته

หากผู้ใดละทิ้งการศอละวาตยังท่านศาสดา(ศ็อล)ในตะชะฮุด ละหมาดของเขาถือว่าเป็นโมฆะ

อิมาม อะห์หมัด(อิมามที่โด่งดังของซุนนี) ก็ถือว่า เป็นวาญิบเช่นกัน

เชค อะลี นาศิฟ ผู้เขียนหนังสือ อัลตาญุล ญาเมีอ์ ลิลอุศูล ได้อธิบายไว้ใต้โองการศอละวาต ซูเราะห์ อะห์ซาบ โองการที่ 56 ว่า การศอละวาตและสรรเสริญยังท่านศาสดา(ศ็อล)ถือเป็นวาญิบ และคำพูดนี้เป็นที่ยอมรับในบรรดาอุละมาอฺ

แปลและเรียบเรียง โดย : เชคอัศรี มินซาร์