วะฮาบีซาอุฯ ห้ามผู้หญิงไม่ให้ซิยารัตกุโบร์ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ)

9

วะฮาบีซาอุฯ ห้ามผู้หญิงไม่ให้ซิยารัตกุโบร์ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ)

ซาอุดีอาระเบียห้ามผู้หญิงเยี่ยมเยือนหลุมฝังศพของท่านศาสดา (ศ) และหลังจากนี้ไปจะจำกัดการซิยารัตฮะรัม(หลุมฝังศพ-กุโบร์)ของท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ)สำหรับผู้ชายเท่านั้น

ระบอบการปกครองอาลิซาอูด มีคำสั่งห้ามมิให้มีสตรีเข้ามาซิยารัตสุสานของท่านศาสดา (ศ) และประกาศว่าการซิยารัตจะอนุญาตให้กับผู้ชายเท่านั้นและอนุญาตให้ซิยารัตได้หนึ่งครั้งในรอบ 30 วัน

หนังสือพิมพ์ Okaz Online เขียนว่า: ในการนี้กระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของซาอุดิอาระเบียประกาศว่า ผู้หญิงไม่สามารถจองการรับอนุญาตให้เยี่ยมเยือนหลุมฝังศพของศาสดามูฮัมหมัด (ศ) ผ่านแอปพลิเคชั่น “Etemarna” เนื่องจากการซิยารัตมีไว้สำหรับผู้ชาย ส่วนผู้หญิงสามารถขอรับอนุญาตเข้าได้แต่ในเขตเราเฎาะห์ของฮะรัมเท่านั้น