เลขาธิการโอเปกเยี่ยมฮะรัมอิมามอะลี(อ)

16

เลขาธิการโอเปกเยี่ยมฮะรัมอิมามอะลี(อ)

โมฮัมหมัด บาริกันโด เลขาธิการโอเปกและคณะได้เดินทางเยี่ยมฮะรัมอิมามอะลี(อ)ในเมืองนายัฟอิรัก

ตามคำแถลงของกระทรวงน้ำมันของอิรัก ระบุว่า โมฮัมหมัด บาริกันโดแสดงความพึงพอใจกับการเยือนอิรักของเขา

บาริกันโด เลขาธิการโอเปกเดินทางเยือนอิรักเป็นเวลาหลายวัน ซึ่งรวมถึงการประชุมกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลหลายคนและกระทรวงน้ำมัน เยี่ยมชมสถานที่ทางศาสนาและประวัติศาสตร์หลายแห่ง และเยี่ยมชมฮะรัมขอบรรดาอิหม่ามแห่งอะห์ลุลบัยต(อ)

โมฮัมหมัด บาริกันโด เป็นนักการเมืองชาวไนจีเรียที่ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการโอเปกคนที่ 28 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2016 เขาเป็นอดีตหัวหน้าบริษัทน้ำมันแห่งชาติไนจีเรีย