อิมามฮุเซ็นกับการนมาซในเหตุการณ์กัรบาลาอฺ

763

อิมามฮุเซ็นกับการนมาซในเหตุการณ์กัรบาลาอฺ

คืนนั้นท่านอิมามฮุเซน(อฺ)และมวลสมาชิกของท่าน(อฺ)อดนอนตลอดคืน พวกเขาอยู่โยงห้อมล้อมกันเหมือนฝูงผึ้งในขณะที่ท่าน(อฺ)ยืนนมาซและนั่งนมาซตลอดเวลาไม่ว่าจะโค้งหรือจะกราบจนรุ่งขึ้นวันใหม่ ท่านอิมาม(อฺ)ได้ร่วมนมาซยามรุ่งอรุณ(ศุบฮ)กับบรรดาสมาชิกของท่าน(อฺ)เสร็จแล้วท่านก็ยืนขึ้นกล่าวคำเทศนา ความว่า

“มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ แท้จริงอัลลอฮฺทรงอนุมัติให้มีการต่อสู้ทั้งโดยพวกท่านและโดยฉันในวันนี้แล้ว จึงขอให้พวกท่านทั้งหมดมีความอดทนและจงต่อสู้”

หลังจากนั้นท่านอิมาม(อฺ) ก็ได้หันมาทางทหารหาญแล้วขอร้องไห้จัดแถวเพื่อออกรบในขณะนั้นพวกเขามีจำนวนเพียง ๗๐ คน รวมทั้งคนที่มีม้าและเดินเท้า โดยมีท่านซุฮัยรฺ บิน ก็อยนฺ (ร.ฏ.) อยู่ทางเบื้องขวา ท่านฮะบีบ บิน มะซอฮิร อัล-อะซะดีอยู่ทางเบื้องซ้าย

ส่วนท่าน(อฺ)กับบรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ(อฺ)อยู่ตรงระหว่างกลาง พร้อมกันนั้นก็ได้มอบธงรบของท่าน(อฺ)ให้แก่ท่านอับบาซผู้เป็นน้องชาย

ทางด้านอิบนุซะอัด ก็ได้จัดแถวสมาชิกของตนด้วยเช่นกัน ซึ่งพวกเขามีจำนวนถึง ๓๐,๐๐๐คน โดยแต่งตั้งให้อัมรว์ บิน ฮัจญาจ อัซ-ซุบัยดี อยู่ทางด้านขวา ส่วนทางด้านซ้ายก็ให้ชิมรฺ บิน ซีล-เญาชันอยู่ ส่วนกองทัพม้าก็ให้อุซเราะฮฺ บิน ก็อยซฺ เป็นฝ่ายนำ แล้วมอบธงของตนให้ซูวัยดฺสมุนมือขวาของตนเป็นผู้ถือ