7 โองการในกุรอานที่บอกให้ปฏิบัติต่อพ่อแม่อย่างไร

36

7 โองการในกุรอานที่บอกให้ปฏิบัติต่อพ่อแม่อย่างไร

กุรอานสั่งเสียมนุษย์ถึงเรื่องการทำดีต่อพ่อแม่ไว้ในหลายโองการด้วยกัน รูปแบบการปฏิบัติต่อพ่อแม่ถูกอธิบายไว้ในโองการข้างล่างดังต่อไปนี้แล้ว

๑- กุรอานกล่าวไว้ในโองการ ที่ ๑๕ ซูเราะฮฺ อัลอะฮฺก็อฟว่า

“และเราได้สั่งเสียมนุษย์ให้ทำดี ต่อบิดามารดาของเขา มารดาของเขาได้อุ้มครรภ์เขาด้วยความเหนื่อยยาก และได้คลอดเขาด้วยความเจ็บปวด โดยการอุ้มครรภ์เขาและการหย่านมของเขาในระยะเวลาสามสิบเดือน จนกระทั่งเมื่อเขาบรรลุวัยฉกรรจ์และมีอายุถึงสี่สิบปี เขาจะกล่าววิงวอนว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานแก่ข้าพระองค์ เพื่อให้ข้าพระองค์ขอบคุณต่อความโปรดของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงโปรดปรานแก่ข้าพระองค์และบิดามารดาของข้าพระองค์ และให้ข้าพระองค์ทำความดีเพื่อให้พระองค์ทรงพอพระทัย และโปรดให้เกิดสิ่งที่ดีแก่ลูกหลานของข้าพระองค์ แท้จริงข้าขออภัยโทษต่อพระองค์ และแท้จริงข้าพระองค์อยู่ในหมู่ผู้นอบน้อม”

๒- ในโองการ ที่ ๑๔ ซูเราะฮฺลุกมาน ได้กล่าวว่า

“และเราได้ฝากฝังแก่มนุษย์เกี่ยวกับบิดา มารดาของเขา โดยที่มารดาของเขาได้อุ้มครรภ์เขาอ่อนเพลียครั้งแล้วครั้งเล่า และได้หย่านมในระยะที่เขาอายุสองปี เจ้าจงขอบคุณข้า และบิดามารดาของเจ้า ซึ่งการกลับนั้นย่อมมาสู่ข้า”

๓- ในโองการ ที่ ๘ ซูเราะฮฺอันกะบูต กล่าวว่า

“และเราได้ฝากฝังมนุษย์ให้ทำดีต่อบิดามารดาของเขาและถ้าทั้งสองบังคับเจ้าเพื่อให้ตั้งภาคีในสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้ เจ้าก็อย่าปฏิบัติตามเขาทั้งสอง สถานที่กลับของพวกเจ้าก็คือข้า ดังนั้นข้าจะแจ้งแก่พวกเข้าในสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำไว้”

๔- ในโองการ ที่ ๓๔ ซูเราะฮฺนิสาอ์กล่าวว่า

“และจงเคารพสักการะอัลลอฮฺเถิด และอย่าตั้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นเป็นภาคีกับพระองค์ และจงทำดีต่อผู้บังเกิดเกล้าทั้งสองและต่อผู้เป็นญาติที่ใกล้ชิด ,เด็กกำพร้า,ผู้ขัดสน ,เพื่อนบ้านใกล้เคียง,เพื่อนที่ห่างไกล ,เพื่อนเคียงข้าง ,ผู้เดินทางที่ตกทุกข์ และทาสของพวกเจ้า แท้จริงอัลลอฮฺ ไม่ทรงชอบผู้ยโส ผู้โอ้อวด”

๕- ในโองการ ๒๓ ซูเราะฮฺอัสรออ์

“และองค์อภิบาลของเจ้าได้บัญชาว่า พวกเจ้าอย่าเคารพภักดีผู้ใดนอกจากพระองค์เท่านั้นและจงทำดีต่อบิดามารดา เมื่อหนึ่งในทั้งสองหรือทั้งสองคนได้บรรลุสู่วัยชรา ดังนั้นอย่ากล่าวแก่ทั้งสองว่า อุฟ !(เป็นคำอุทาน ที่แสดงออกถึงความไม่พอใจ) และอย่าขู่เข็ญท่านทั้งสอง และจงพูดแก่ท่านทั้งสองด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยน”

๖- ในโองการ ๘๓ ซูเราะฮฺบะเกาะเราะฮฺ

“และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้เอาคำมั่นสัญญาจากวงศ์วานอิสรออีลว่า พวกเจ้าจะต้องไม่เคารพสักการะนอกจากอัลลอฮฺเท่านั้น และจงทำดีต่อบิดามารดา, ญาติที่ใกล้ชิด, เด็กกำพร้า และผู้ขัดสน และจงพูดจาแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยดี และจงดำรงไว้ซึ่งนมาซ และจงจ่ายซะกาต แต่หากพวกเจ้าก็ผินหลังให้ นอกจากเพียงจำนวนน้อยในหมู่พวกเจ้า และพวกเจ้าก็เป็นผู้ที่ผินหลังให้”

๗- ในโองการ ๑๕๑ ซูเราะฮฺอันอาม

“จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด)ว่าท่านทั้งหลายจงมากันเถิด ฉันจะอ่านให้ฟังในสิ่งที่พระเจ้าได้ห้ามแก่พวกท่านไว้ คือพวกเจ้าอย่าตั้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีกับพระองค์ และจงทำดีต่อผู้บังเกิดเกล้าทั้งสอง และอย่าฆ่าลูกของพวกเจ้า เนื่องจากความจน เราเป็นผู้ให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าและพวกเขา และจงอย่าเข้าใกล้บรรดาสิ่งชั่วช้าทั้งที่เปิดเผยและที่ปกปิด และอย่าฆ่าชีวิตที่อัลลอฮฺทรงห้ามไว้นอกจากด้วยสิทธิอันชอบธรรมเท่านั้น นั่นแหละที่พระองค์ได้ทรงฝากฝังแก่พวกเจ้า เพื่อว่าพวกเจ้าจะใช้ปัญญา”