แบบฉบับของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ) เกี่ยวกับเครื่องประดับ

27

แบบฉบับของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ) เกี่ยวกับเครื่องประดับ

ท่านอิมามซัจญาด (อ.) กล่าวว่า “อัสมาอ์ บุตรสาวของอุมัยส์ เล่าให้ฟังว่า วันหนึ่ง ท่านอะมีรุลมุอ์มินีน อะลี (อ.) นำทรัพย์สงครามที่ได้รับส่วนแบ่งจากสงครามหนึ่ง มาซื้อสร้อยคอให้กับท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (ซ.) ภรรยาของท่าน เพื่อมอบเป็นของขวัญ และท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (ซ.) ก็ได้ใส่สร้อยเส้นนั้น

วันต่อมา ท่านศาสนทูต (ศ็อลฯ) มาที่บ้านของทั้งสอง ท่านเห็นสร้อยคอที่ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (ซ.) ใส่อยู่ที่คอ ท่านกล่าวว่า โอ้ ลูกรัก จงอย่าให้ผู้คนและโลกนี้ล่อลวงเจ้า เจ้าเป็นบุตรีของศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ จงอย่าชื่นชอบและมีความสุขไปกับความหรูหราทางโลก ทรัพย์สินเงินทอง และเครื่องประดับของมัน”

เมื่อท่านหญิงซะฮ์รออ์ (ซ.) ได้ยินคำพูดดังกล่าว ท่านก็ถอดสร้อยออกจากคอของท่าน และหลังจากที่ได้ขายมันไป ท่านก็เอาเงินมาซื้อทาสแล้วปล่อยเป็นไท ซึ่งทำให้ท่านศาสนทูต (ศ็อลฯ) ยินดีและมีความสุขยิ่งนัก