คำตอบอันลุ่มลึกของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ)

7

คำตอบอันลุ่มลึกของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ)

มีหญิงผู้หนึ่งเข้าพบท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (ซ.) และถามท่านว่า“ข้าพเจ้ามีมารดาที่อ่อนแอแก่ชราซึ่งท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนมาซ และท่านได้ส่งข้าพเจ้ามาพบท่าน เพื่อถามปัญหาเหล่านั้น”

ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (ซ.) ได้ให้คำตอบแก่ผู้หญิงคนนั้น

จากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็ถามคำถามข้อที่สอง ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (ซ.) ก็ได้ให้คำตอบกับนาง

หลังจากนั้นนางก็ได้ถามคำถามข้อที่สาม ท่านก็ได้ตอบคำถามของนาง

จนกระทั่งถึงคำถามข้อที่สิบ ท่านก็ยังตอบคำถามให้นาง และเนื่องจากผู้หญิงคนนั้นได้ถามคำถามและปัญหาหลายข้อ ทำให้นางเกิดความละอาย จึงกล่าวกับท่านว่า“โอ้ บุตรีแห่งศาสนทูต (ศ็อลฯ) ข้าพเจ้าจะไม่รบกวนท่านอีกแล้ว ท่านเหนื่อยแล้ว”

ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (ซ.) กล่าวว่า “อย่าได้อายไปเลย หากท่านมีคำถามใดก็จงถามมาเถิด ฉันจะให้คำตอบท่าน ฉันไม่เหน็ดเหนื่อยกับคำถามของท่านหรอก ทว่าฉันจะตอบด้วยความเต็มใจอย่างที่สุด หากบุคคลหนึ่งได้รับจ้างให้แบกของขึ้นไปบนดาดฟ้า แล้วเขาจะได้ค่าจ้างตอบแทน 100,000 เหรียญทอง เขาจะเหน็ดเหนื่อยจากการแบกของดังกล่าวไหม?”

ผู้หญิงคนนั้นตอบว่า “ไม่หรอก เขาจะไม่เหนื่อย เพราะมีค่าจ้างที่ตอบแทนเป็นจำนวนมาก”

ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (ซ.) กล่าวว่า “พระผู้เป็นเจ้าประทานผลบุญจากการตอบคำถามแต่ละปัญหานั้น ให้แก่ฉันมากมายยิ่งกว่าไข่มุกที่มีอยู่เต็มในระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดิน”

แล้วท่านก็กล่าวต่อไปว่า

“ฉันได้ยินบิดาของฉันกล่าวว่า บรรดาผู้รู้ชีอะฮ์ของฉันจะฟื้นคืนชีพในวันกิยามะฮ์ และพระผู้เป็นเจ้าจะประทานเสื้อคลุม (ยศถาบรรดาศักดิ์) และผลบุญให้แก่พวกเขา ตามเกณฑ์ของความรู้ของพวกเขา และระดับขั้นของความยากลำบากและความพยายามของเขา ในวิถีทางแห่งการชี้แนะและชี้นำประชาชนจนกระทั่งจะประทานอาภรณ์แห่งเกียรติยศ 1,000,000 ชุด ที่ทำมาจากรัศมีให้แก่พวกเขาคนหนึ่ง จากนั้นพระผู้ทรงสัตย์ ผู้ทรงสูงส่งทรงประกาศว่า โอ้ ผู้ที่ให้การอุปการะแก่เด็กกำพร้าแห่งวงศ์วานของมุฮัมหมัด ในตอนนี้พวกเขาถูกตัดขาดจากบรรดาอิมามของพวกเขา พวกเขาคือบรรดาลูกศิษย์ของพวกเจ้า และเป็นลูกกำพร้าที่อยู่ภายใต้อุปการะคุณแห่งวิชาความรู้ของพวกเจ้า ได้รักษาศาสนาของพวกเขาสืบไป และได้รับการชี้นำและนำทาง จงมอบอาภรณ์แห่งเกียรติยศให้กับพวกเขา ตามที่พวกเขาได้ใช้ประโยชน์จากความรู้ของพวกเจ้าในโลกนี้

ในขณะนั้นเอง บรรดาผู้รู้ในประชาชาติของฉัน จะมอบอาภรณ์แห่งเกียรติยศให้กับพรรคพวกผู้ติดตามของพวกเขา จนกระทั่งได้มอบอาภรณ์แห่งเกียรติยศ 100,000 ชุดให้กับพวกเขา จากนั้นเหล่าลูกกำพร้าก็จะมอบอาภรณ์แห่งเกียรติยศให้กับบรรดาศิษย์ของเขา หลังจากที่อาภรณ์แห่งเกียรติยศได้แจกจ่ายให้แก่ผู้คนโดยทั่วถึงแล้ว ก็มีพระบัญชาจากพระผู้เป็นเจ้าอีกว่า ให้เพิ่มอาภรณ์แห่งเกียรติยศที่ได้แบ่งปันออกไปให้กับบรรดาผู้รู้ให้เต็มจำนวนเหมือนเดิม และทรงบัญชาให้เพิ่มอีกเป็นสองเท่า และให้ประทานแก่บรรดาพรรคพวกผู้ติดตามด้วย”

แล้วท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (ซ.) ก็กล่าวว่า “โอ้ บ่าวของอัลลอฮ์ เส้นด้ายหนึ่งเส้นของอาภรณ์แห่งเกียรติยศนี้ ดีกว่าสิ่งที่ดวงตะวันสาดส่องไปถึง เป็นพัน ๆ เท่า”

อ้างอิง หนังสือ บิฮารุลอันวาร เล่ม 1 หน้า 3