ความสำคัญของพยาบาลในมุมมองของผู้นำสูงสุดอิหร่าน

13

ความสำคัญของพยาบาลในมุมมองของผู้นำสูงสุดอิหร่าน

วันที่๕ ญะมาดิลเอาวัล ตรงกับวันคล้ายวันประสูติของท่านหญิงซัยนับ อัลกุบรอ (ซ.) และในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ

อิมาม คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดอิหร่าน ได้กล่าวเกี่ยวกับความสำคัญของพยาบาลดังนี้

พยาบาลคือ นางฟ้าแห่งความเมตตาสำหรับผู้ป่วย บรรดาพยาบาลที่เคารพรักของพวกเรา ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดโรคโคโรน่าและในสถานการณ์ที่ยากลำบากเป็นอย่างมาก ซึ่งมีความวิตกกังวลมากกว่าในสถานการณ์ปกติ ถือว่า เป็นการปฏิบัติภารกิจที่ยิ่งใหญ่ และในความเป็นจริง พวกเขานั้นได้แสดงภาพลักษณ์ในหลายฉากด้วยกัน และยังมีการดำเนินการต่างๆ ซึ่งการกระทำเหล่านี้ เป็นสิ่งน่าประหลาดใจอย่างมาก

พยาบาลมีส่วนเกี่ยวข้องในการฟื้นตัวทางกายภาพให้ผู้ป่วยและเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือต่อแพทย์ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม แพทย์นั้นจะมีความเชี่ยวชาญและความสามารถสักเพียงใด หากไม่มีพยาบาลแล้วไซร้ การฟื้นตัวทางกายภาพให้กับผู้ป่วยก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดปัญหาอย่างแน่นอน

พยาบาลก็มีส่วนช่วยเหลือทางด้านจิตวิญญาณให้กับผู้ป่วยได้ ด้วยกับการมีรอยยิ้มหรือการแสดงความเมตตาและคำพูดที่อ่อนโยน ก็จะบรรเทาความเศร้าโศกและยังทำให้จิตใจของผู้ป่วยดีขึ้น ซึ่งนี่คือ หนึ่งในคุณค่าอันสูงส่งของอิสลาม

ความพยายามของเหล่าพยาบาลในช่วงเวลานี้(ในช่วงโรคโคโรน่า) ได้ทำให้พวกเขากลายเป็นผู้ที่มีความเคารพรักและมีเกียรติอย่างยิ่ง ตลอดไปในสายตาของประชาชน