บทเรียนตัฟซีรกุรอานซูเราะห์ยูนุส (บทนำ)

11

บทเรียนตัฟซีรกุรอานซูเราะห์ยูนุส (บทนำ)

ส่วนแรกของบทกล่าวถึง การรู้จักพระเจ้าจากสัญชาติญาณ การรู้จักมะอาด และศาสนทูต คำตักเตือนและบทเรียนต่างๆ จากประวัติศาสตร์และประชาชาติ

ภาพรวมของบทยูนุส

อัลกุรอาน บทนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 109 โองการ

การประทาน :

อัลกุรอานบทดังกล่าวจัดได้ว่าอยู่ในลำดับที่ 5 ของการเรียงตามลำดับของการประทานลงมา แก่ท่านศาสนทูตในนครมักกะฮฺ แต่ตามการเรียงลำดับของบทในอัลกุรอานปัจจุบัน บทยูนุสอยูในลำดับที่ 10

บทยูนุสได้ถูกประทานลงมาหลังจาก บทอัลอิสรออ์ ก่อนบทฮูด หรือบทมอาริจญ์ ด้วยเหตุนี้ บทยูนุสจึงถูกประทานลงมา 1 ปีก่อนการอพยพของท่านศาสนทูต

นามชื่อ :

อัลกุรอาน บทนี้มีเพียงชื่อเดียวนั่นคือ ยูนุส สาเหตุที่ตั้งชื่อบทเช่นนี้ เนื่องจากเรื่องราวของท่านศาสดายูนุส (อ.) ในโองการที่ 98 ของบทนี้

ความประเสริฐของบทนี้ :

เกี่ยวกับความประเสริฐของการอ่านอัลกุรอาน บทนี้ ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า บุคคลใดก็ตามอ่านอัลกุรอานบทนี้ในระหว่างสองหรือสามเดือน เขาจะไม่มีความหวั่นเกรงว่าจะเป็นคนโง่เขลา หรือไม่รู้เรื่องราวใดๆ และในวันกิยามะฮฺ (วันแห่งการฟื้นคืนชีพ) เขาจะอยู่ในฐานะของผู้ใกล้ชิดกับพระเจ้า

อนึ่ง ผลสะท้อนเหล่านี้อาจเป็นเพราะว่าโองการได้เตือนสติ และโองการในลักษณะของการปลุกเร้าอยู่มากมาย ถ้าหากพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ จะเห็นว่าความโง่เขลาเบาปัญญาที่เกราะกุมจิตวิญญาณอยู่นั้น จะถูกขจัดทิ้งไป

ความพิเศษต่างๆ :

ตามการเรียงอัลกุรอานในปัจจุบัน บทยูนุสเป็นบทแรกที่ได้ตั้งชื่อด้วยนามของศาสนทูตแห่งพระเจ้า และยังเป็นบทที่เริ่มต้นด้วยอักษรย่ออีกต่างหาก

วัตถุประสงค์ :

อัลกุรอานบทนี้ได้อธิบายถึงประเด็นหลักเกี่ยวกับหลักศรัทธาประการด้วยกัน ตัวอย่างเช่น

  1. เตาฮีด โองการในบทนี้ได้อธิบายถึงหลักฐานและเหตุผลเกี่ยวกับการมีอยู่ของพระเจ้า และการเผยอำนาจของพระองค์ในมวลสรรพสิ่งทั้งหลาย
  2. กล่าวอธิบายถึงเรื่องมะอาด (การฟื้นคืนชีพ)
  3. สภาวะการเป็นศาสดา (นุบูวะฮฺ)
  4. คำตักเตือน และบทเรียนจากประวัติศาสตร์และประชาชาติอิสลาม และบรรดาศาสดาในอดีต