รายงานภาพ   ชาวเมืองบัศเราะฮ์ให้การต้อนรับคาราวานเดินทางเท้าวันอัรบาอีนฮุซัยนี

110

รายงานภาพ   ชาวเมืองบัศเราะฮ์ให้การต้อนรับคาราวานเดินทางเท้าวันอัรบาอีนฮุซัยนี

หลังจากที่กองคาราวานเดินทางเท้าอัรบาอีนฮุซัยนี ได้เริ่มเดินทางมุ่งสู่กัรบาลาอ์  ชาวเมืองบัศเราะฮ์ ได้ออกมาให้การต้อนรับกองคาราวานดังกล่าวอย่างสมเกียรติ

เมืองบัศเราะฮ์อิรัก ถือเป็นสถานที่แรกที่ได้เห็นคาราวานเดินทางเท้าอัรบาอีนฮุซัยนี  ซึ่งในปีนี้ก็เหมือนทุกปีที่ผ่านมาที่ ประชาชนชาวบัศเราะฮ์จะออกมาให้การต้อนรับกองคาราวานดังกล่าว

ตลอดเส้นทางชาวบัศเราะฮ์จะมีการตั้งกระโจม คอยให้บริการอาหารเครื่องดื่ม  ที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับแขกของท่านอิมามฮุเซ็น(อ)

s,oeif

dpofi

v,ldok

][pdi

http://fa.abna24.com/service/middle/archive/2015/11/16/695091/story.html