อดีตมุฟตีย์อียิปต์ อธิบายความหมายฮะดิษ “ฮุเซ็นมาจากฉันและฉันมาจากฮุเซ็น”

10

อดีตมุฟตีย์อียิปต์ อธิบายความหมายฮะดิษ “ฮุเซ็น มาจากฉันและฉันมาจากฮุเซ็น”

ท่านศาสดา(ศ็อลฯ) กล่าวฮะดิษบทหนึ่งว่า

حسین منّی و انا من حسین

ความว่า ฮุเซ็นมาจากฉันและฉันมาจากฮุเซ็น

เชคอะลี ญุมอะห์ อดีตมุฟตีอิยิปต์ ได้อธิบายว่า “ฮุเซ็นมาจากฉัน” หมายถึง อิมามฮุเซ็นนั้นมีความคล้ายคลึงกับท่านศาสดา อันเปรียบเสมือนภาพถ่ายที่สะท้อนให้เห็นถึงความเหมือนกับต้นฉบับอย่างแท้จริง อิมามฮุเซ็น (อ) คือทายาท ผู้สืบเชื้อสาย จริยธรรม และแบบอย่างของท่านศาสดา (ศ็อลฯ)

อดีตมุฟตี อียิปต์ กล่าวเสริมว่า فاطمة بضعة منّی

นั่นหมายความว่า ท่านหญิงฟาตีมะห์ คือ ส่วนหนึ่งของฉัน

เชคอะลี ญุมอะห์ กล่าวอธิบายเสริมว่า

انا من حسین

“ฉันมาจากฮุเซ็น” หมายถึง อย่าล่วงเกิน อย่ากดขี่รังแกท่านอิมามฮุเซน (อ) เพราะฉันเป็นส่วนหนึ่งของเขา ดังนั้นเมื่ออิมามฮุเซน (อ) ถูกสังหาร ก็ราวกับว่าท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ถูกสังหารด้วยเช่นกัน

เชคอะลี ญุมอะห์ อธิบายอีกว่า เมื่ออิมามฮุเซน (อ) ถูกสังหาร (เป็นชะฮีด) ชาวยิวได้กล่าวว่า “เป็นที่น่าฉงนยิ่งนัก ที่พวกเจ้าปฏิบัติต่อศาสดาของพวกท่านเช่นนี้!

”อิมามฮุเซน (อ) ไม่ใช่ท่านศาสดา แต่เป็นส่วนหนึ่งของท่านศาสดา และท่านศาสดาก็เป็นส่วนหนึ่งของอิมามฮุเซนด้วย

ดังนั้นใครก็ตามที่ต่อต้านท่านอิมามฮุเซน (อ) ก็เท่ากับเขาได้ต่อต้านท่านศาสดา(ศ็อลฯ) ด้วยเช่นเดียวกัน

ที่มา :hawzahnews.com/news