เปิดสถิติ “มัสยิดทั่วโลก”

12

เปิด สถิติมัสยิดทั่วโลก

มีมัสยิดประมาณ 3.6 ล้านแห่งทั่วโลก และเนื่องจากจำนวนประชากรมุสลิมที่เพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยมีผู้เข้าร่วมละหมาดแต่ละมัสยิดประมาณ 500 คน

มีมัสยิดประมาณ 3.6 ล้านแห่งทั่วโลก โดยมีผู้ละหมาดเฉลี่ยประมาณ 500 คนเข้าร่วมมัสยิดแต่ละแห่งเนื่องจากจำนวนประชากรมุสลิมที่เพิ่มขึ้น

ตัวเลขดังกล่าวเผยแพร่โดยผู้เข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติที่จัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรม Athar World ในซาอุดิอาระเบีย

การประชุมดังกล่าวชัดขึ้นเป็นสามวันซึ่งสิ้นสุดในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา และมีการ กล่าวถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ความหมายและหน้าที่ของมัสยิด

ตามรายงานระบุว่า จำนวนมัสยิดที่สร้างขึ้นใหม่ในประเทศต่างๆ ยังคงไม่เพียงพอกับจำนวนประชากรมุสลิมที่เพิ่มขึ้นในโลก

จากข้อมูลของ Pew Research Center จำนวนชาวมุสลิมทั่วโลกจะสูงถึง 2.76 พันล้านหรือ 29.7% ของประชากรโลกภายในปี 2050

หนึ่งในประเทศที่ต้องการมัสยิดใหม่จำนวนมากคือฝรั่งเศส ซึ่งปัจจุบันมีมัสยิดเพียง 2,300 แห่งที่ให้บริการชาวมุสลิมมากกว่าเจ็ดล้านคน

จากการศึกษาที่ตีพิมพ์เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว จำนวนมัสยิดในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 31% เป็น 2,769แห่ง ระหว่างปี 2010 ถึง 2020

ตามรายงานของ American Mosque 2020: ขณะมีการเติบโตและพัฒนาเมื่อวันพุธที่ผ่านมา :ไม่ต้องสงสัยเลยว่า แรงผลักดันหลักเบื้องหลังการเพิ่มขึ้นของมัสยิดคือการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของประชากรมุสลิมในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากการอพยพและอัตราการเกิด

ที่มา shia-news.com