ผลร้ายของการอิจฉา

27

ผลร้ายของการอิจฉา

การอิจฉาจะส่งผลร้ายทั้งโลกนี้และโลกหน้า จากตรงนี้จะส่งผลร้ายทั้งทางธรรมและทางโลก ส่งผลเสียทั้งกายและทางใจด้วย ขอให้ท่านผู้อ่านโปรดพิจารณาฮะดีษจากบรรดามะอ์ซูมที่กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เถิด

ท่านอิมามอาลี (อ.) กล่าวไว้ว่า

เมื่อสายฝนแห่งความอิจฉาโปรยปรายลงมาเมื่อใด ความสูญเสียก็จะงอกงาม

ผลร้ายของความอิจฉาจะส่งผลให้เกิดความทุกข์ยากทั้งดุนยาและอาคิเราะฮ์

คนอิจฉาจะไม่สามารถอยู่อย่างสุขสบายจนกว่า ความสุข (ของผู้ถูกอิจฉา) จะหมดไปเสียก่อน

ไม่มีความสุขเลย สำหรับคนอิจฉา

ท่านอิมามบากิร(อ) กล่าวว่า

ความอิจฉาจะกัดกินความศรัทธาให้หมดไป เหมือนไฟกินฟืน

การอิจฉาจะทำให้ร่างกายอ่อนแอ

ฮะดีษเหล่านี้ชี้ให้เห็นผลข้างเคียงที่จะเกิดกับร่างกายของผู้ที่ตกอยู่ในความทุกข์ทรมานของการอิจฉา จะทำร้ายตัวเองอยู่ตลอดเวลา แรงกดดันของความเศร้าโศกเสียใจจะทำให้พวกเขาอ่อนแอและผ่ายผอม