สื่ออิตาลี นำเสนอ “ความศักดิ์สิทธิ์ของเดือนมุฮัรรอมและเหตุการณ์กัรบะลาอฺ”

หนังสือพิมพ์อิตาลีฉบับหนึ่ง เขียนบทความแรกเกี่ยวกับปฏิทินอิสลามว่า เดือนแรกของปฏิทินฮิจเราะห์คือเดือนมุฮัรรอม ซึ่งถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากเหตุการณ์อาชูรอในแผ่นดินกัรบะลาอ์และการพลีชีพ(การเป็นชะฮีด)ของอิมามฮุเซน (อ.)

254

สื่ออิตาลี นำเสนอ “ความศักดิ์สิทธิ์ของเดือนมุฮัรรอมและเหตุการณ์กัรบะลาอฺ”

หนังสือพิมพ์อิตาลีฉบับหนึ่ง เขียนบทความแรกเกี่ยวกับปฏิทินอิสลามว่า เดือนแรกของปฏิทินฮิจเราะห์คือเดือนมุฮัรรอม ซึ่งถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากเหตุการณ์อาชูรอในแผ่นดินกัรบะลาอ์และการพลีชีพ(การเป็นชะฮีด)ของอิมามฮุเซน (อ.)

ตามรายงานของชีอะห์ นิวส์-  หนังสือพิมพ์  “Daily Muslim”  รายงานเกี่ยวกับวิถีชาวมุสลิมในอิตาลี ว่า: ปฏิทินอิสลามประกอบด้วยเดือนและวันเวลา และเหตุการณ์ต่างที่ๆที่ชาวมุสลิมทุกคนควรรู้

หนังสือพิมพ์ดังกล่าวเขียนในบทความแรกของในเรื่อง “ความสำคัญของ 12 เดือนในศาสนาอิสลาม” : เดือนแรกของปฏิทินฮิจเราะห์ศักราชคือเดือน มุฮัรรอม ซึ่งเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมต่างๆอย่างมากมายซึ่งที่สำคัญที่สุดคือ การพลีชีพของอิมามฮุเซน อิบนิ อาลี (อ.) พร้อมกับสหายและครอบครัวของเขา 72 คนในกัรบะลาอฺ  ทำให้เดือนนี้มีความพิเศษและต่างจากเดือนอื่นๆ

ราฟาเอล เวลานี่  เจ้าของบทความชิ้นนี้ ได้เน้นย้ำว่า: แม้ว่าเดือน มุฮัรริอม จะอยู่ภายในกรอบของเดือนต้องห้ามของอิสลาม และความขัดแย้งหรือสงครามใด ๆ เป็นสิ่งต้องห้ามในเดือนนี้  แต่การต่อสู้ในกัรบะลาอฺเกิดขึ้นในเดือนนี้และในวันที่สิบของเดือนมุฮัรรอม  ซึ่งเป็นวันอาชูรอ  อีกทั้งเป็นที่ทราบกันว่าหลานชายของท่านศาสดา (ศ็อล.) ได้ถูกสังหาร(ชะฮีด)

ราฟาเอล เวลานี่ ได้เขียนในช่วงท้ายของบทความนี้ ที่ได้ชี้ถึงเหตุการณ์ของวันอาชูรอว่า   ช่วงเวลานี้ของเดือนนี้ควรเป็นโอกาสแห่งการรำลึก

นอกจากนั้นในบทความนี้ยังกล่าวถึงวันที่สองของเดือนมุฮัรรอม วันที่อิมามฮุสเซน (อ.) มาถึงกัรบะลาอฺ และตั้งกระโจม   และวันที่เจ็ดของเดือนมุฮัรรอม  อิมามและบรรดาครอบครัวและมิตรสหายถูกปิดกั้นน้ำ และวันที่สิบของเดือนคือวันอาชูรอ คือวันแห่งการสังหารลูกหลานของท่านศาสดา (ศ็อล)