แกมเบีย ประกาศให้ “วันอาชูรอ” เป็นวันหยุดราชการ

28

แกมเบียประกาศให้ “วันอาชูรอ” เป็นวันหยุดราชการ

อาดามะ แบร์โรว ประธานาธิบดีแกมเบีย ประกาศให้วันอาชูรอ เป็นวันหยุดราชการ

สำนักงานประธานาธิบดีแห่งแกมเบียได้ประกาศว่าประธานาธิบดี อาดามะ แบร์โรว ได้ประกาศวันหยุดราชการในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคมซึ่งตรงกับวันอาชูรอ

นอกจากวันอาชูรอ แล้ว วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคมได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุด เนื่องในวันที่ท่านหญิงมัรยัม (พระแม่มารี)กลับคืนสู่พระเมตตาของพระองค์ ซึ่งเป็นวันศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวคริสต์นิกายคาทอลิก

ในข้อความดังกล่าว ประธานาธิบดีแกมเบียได้เรียกร้องให้ชาวแกมเบียทุกคนยึดมั่นในหลักการของความอดทนและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และเรียกร้องให้ผู้นำศาสนาส่งเสริมสันติภาพ ความอดทน การเสวนาระหว่างศาสนา และความเข้าใจ

95% ของชาวแกมเบีย 2 ล้านคนเป็นมุสลิม

https://iqna.ir/fa/news/3990434/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-